Đại Thánh Vương
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adventure , Fantasy , Truyện COMICVN.NET  , Manhua
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
64.064
Nội dung:
Tây Du Kí - một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - tác phẩm đã đi vào lòng người đọc qua hàng trăm năm, nay xuất hiện với hình thức mới:truyện tranh. Vẫn là hành trình thỉnh kinh đầy nguy hiểm của 4 thầy trò, nhưng nội dung đã được hư cấu logic hơn,hợp lí hơn. Các nhân vật có nhiều đất diễn hơn, được khắc họa rõ nét, sống động hơn, thay vì quá phụ thuộc vào Tôn Ngộ Không như nguyên tác. Kết hợp với nét vẽ điêu luyện, phong cách dùng màu mạnh mẽ của Khưu Phúc Long sẽ đem lại cho các bạn một Đại Thánh Vương với trải nghiệm hoàn toàn mới.
Share:
Đại Thánh Vương chapter 157 Đại Thánh Vương chapter 156 Đại Thánh Vương chapter 155 Đại Thánh Vương chapter 154 Đại Thánh Vương chapter 153 Đại Thánh Vương chapter 152 Đại Thánh Vương chapter 151 Đại Thánh Vương chapter 150 Đại Thánh Vương chapter 149 Đại Thánh Vương chapter 148 Đại Thánh Vương chapter 147 Đại Thánh Vương chapter 146 Đại Thánh Vương chapter 145 Đại Thánh Vương chapter 144 Đại Thánh Vương chapter 143 Đại Thánh Vương chapter 142 Đại Thánh Vương chapter 141 Đại Thánh Vương chapter 140 Đại Thánh Vương chapter 139 Đại Thánh Vương chapter 138 Đại Thánh Vương chapter 137 Đại Thánh Vương chapter 136 Đại Thánh Vương chapter 135 Đại Thánh Vương chapter 134 Đại Thánh Vương chapter 133 Đại Thánh Vương chapter 132 Đại Thánh Vương chapter 131 Đại Thánh Vương chapter 130 Đại Thánh Vương chapter 129 Đại Thánh Vương chapter 128 Đại Thánh Vương chapter 127 Đại Thánh Vương chapter 126 Đại Thánh Vương chapter 125 Đại Thánh Vương chapter 124 Đại Thánh Vương chapter 123 Đại Thánh Vương chapter 122 Đại Thánh Vương chapter 121 Đại Thánh Vương chapter 120 Đại Thánh Vương chapter 119 Đại Thánh Vương chapter 118 Đại Thánh Vương chapter 117 Đại Thánh Vương chapter 116 Đại Thánh Vương chapter 115 Đại Thánh Vương chapter 114 Đại Thánh Vương chapter 113 Đại Thánh Vương chapter 112 Đại Thánh Vương chapter 111 Đại Thánh Vương chapter 110 Đại Thánh Vương chapter 109 Đại Thánh Vương chapter 108 Đại Thánh Vương chapter 107 Đại Thánh Vương chapter 106 Đại Thánh Vương chapter 105 Đại Thánh Vương chapter 104 Đại Thánh Vương chapter 100 Đại Thánh Vương chapter 103 Đại Thánh Vương chapter 102 Đại Thánh Vương chapter 101 Đại Thánh Vương chapter 99 Đại Thánh Vương chapter 98 Đại Thánh Vương chapter 97 Đại Thánh Vương chapter 96 Đại Thánh Vương chapter 95 Đại Thánh Vương chapter 94 Đại Thánh Vương chapter 93 Đại Thánh Vương chapter 92 Đại Thánh Vương chapter 91 Đại Thánh Vương chapter 90 Đại Thánh Vương chapter 89 Đại Thánh Vương chapter 88 Đại Thánh Vương chapter 87 Đại Thánh Vương chapter 86 Đại Thánh Vương chapter 85 Đại Thánh Vương chapter 84 Đại Thánh Vương chapter 83 Đại Thánh Vương chapter 82 Đại Thánh Vương chapter 81 Đại Thánh Vương chapter 80 Đại Thánh Vương chapter 79 Đại Thánh Vương chapter 78 Đại Thánh Vương chapter 77 Đại Thánh Vương chapter 76 Đại Thánh Vương chapter 75 Đại Thánh Vương chapter 74 Đại Thánh Vương chapter 73 Đại Thánh Vương chapter 72 Đại Thánh Vương chapter 71 Đại Thánh Vương chapter 70 Đại Thánh Vương chapter 69 Đại Thánh Vương chapter 68 Đại Thánh Vương chapter 67 Đại Thánh Vương chapter 66 Đại Thánh Vương chapter 65 Đại Thánh Vương chapter 64 Đại Thánh Vương chapter 63 Đại Thánh Vương chapter 62 Đại Thánh Vương chapter 61 Đại Thánh Vương chapter 60 Đại Thánh Vương chapter 59 Đại Thánh Vương chapter 58 Đại Thánh Vương chapter 57 Đại Thánh Vương chapter 56 Đại Thánh Vương chapter 55 Đại Thánh Vương chapter 54 Đại Thánh Vương chapter 53 Đại Thánh Vương chapter 52 Đại Thánh Vương chapter 51 Đại Thánh Vương chapter 50 Đại Thánh Vương chapter 49 Đại Thánh Vương chapter 48 Đại Thánh Vương chapter 47 Đại Thánh Vương chapter 46 Đại Thánh Vương chapter 45 Đại Thánh Vương chapter 44 Đại Thánh Vương chapter 43 Đại Thánh Vương chapter 42 Đại Thánh Vương chapter 41 Đại Thánh Vương chapter 40 Đại Thánh Vương chapter 39 Đại Thánh Vương chapter 38 Đại Thánh Vương chapter 37 Đại Thánh Vương chapter 36 Đại Thánh Vương chapter 35 Đại Thánh Vương chapter 34 Đại Thánh Vương chapter 33 Đại Thánh Vương chapter 32 Đại Thánh Vương chapter 31 Đại Thánh Vương chapter 30 Đại Thánh Vương chapter 29 Đại Thánh Vương chapter 28 Đại Thánh Vương chapter 27 Đại Thánh Vương chapter 26 Đại Thánh Vương chapter 25 Đại Thánh Vương chapter 24 Đại Thánh Vương chapter 23 Đại Thánh Vương chapter 22 Đại Thánh Vương chapter 21 Đại Thánh Vương chapter 20 Đại Thánh Vương chapter 19 Đại Thánh Vương chapter 18 Đại Thánh Vương chapter 17 Đại Thánh Vương chapter 16 Đại Thánh Vương chapter 15 Đại Thánh Vương chapter 14 Đại Thánh Vương chapter 13 Đại Thánh Vương chapter 12 Đại Thánh Vương chapter 11 Đại Thánh Vương chapter 10 Đại Thánh Vương chapter 9 Đại Thánh Vương chapter 8 Đại Thánh Vương chapter 7 Đại Thánh Vương chapter 6 Đại Thánh Vương chapter 5 Đại Thánh Vương chapter 4 Đại Thánh Vương chapter 3 Đại Thánh Vương chapter 2 Đại Thánh Vương chapter 1