Đại Đường Uy Long
Tên khác:
Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long
Tác giả:
Hoàng Ngọc Lang
Thể loại:
Action , Fantasy , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
6.968
Nội dung:
Truyện được xây dựng nội dung bởi Hoàng Ngọc Lang. Là hành trình trở thành Hoàng đế Đại Đường của Lý Thế Dân. Liệu vị Hoàng đế này sẽ trải qua những khó khăn gì để xưng đế?! Hồn ma Hạng Vũ cùng Lôi Đao chuyển thế phải chăng sẽ là 1 kẻ thù đáng sợ của Lý Thế Dân?!
Share:
Đại Đường Uy Long chapter 102 Đại Đường Uy Long chapter 101 Đại Đường Uy Long chapter 100 Đại Đường Uy Long chapter 99 Đại Đường Uy Long chapter 98 Đại Đường Uy Long chapter 97 Đại Đường Uy Long chapter 96 Đại Đường Uy Long chapter 95 Đại Đường Uy Long chapter 94 Đại Đường Uy Long chapter 93 Đại Đường Uy Long chapter 92 Đại Đường Uy Long chapter 91 Đại Đường Uy Long chapter 90 Đại Đường Uy Long chapter 89 Đại Đường Uy Long chapter 88 Đại Đường Uy Long chapter 87 Đại Đường Uy Long chapter 86 Đại Đường Uy Long chapter 85 Đại Đường Uy Long chapter 84 Đại Đường Uy Long chapter 83 Đại Đường Uy Long chapter 82 Đại Đường Uy Long chapter 81 Đại Đường Uy Long chapter 80 Đại Đường Uy Long chapter 79 Đại Đường Uy Long chapter 78 Đại Đường Uy Long chapter 77 Đại Đường Uy Long chapter 76 Đại Đường Uy Long chapter 75 Đại Đường Uy Long chapter 74 Đại Đường Uy Long chapter 73 Đại Đường Uy Long chapter 72 Đại Đường Uy Long chapter 71 Đại Đường Uy Long chapter 70 Đại Đường Uy Long chapter 69 Đại Đường Uy Long chapter 68 Đại Đường Uy Long chapter 67 Đại Đường Uy Long chapter 66 Đại Đường Uy Long chapter 65 Đại Đường Uy Long chapter 64 Đại Đường Uy Long chapter 63 Đại Đường Uy Long chapter 62 Đại Đường Uy Long chapter 61 Đại Đường Uy Long chapter 60 Đại Đường Uy Long chapter 59 Đại Đường Uy Long chapter 58 Đại Đường Uy Long chapter 57 Đại Đường Uy Long chapter 56 Đại Đường Uy Long chapter 55 Đại Đường Uy Long chapter 54 Đại Đường Uy Long chapter 53 Đại Đường Uy Long chapter 52 Đại Đường Uy Long chapter 51 Đại Đường Uy Long chapter 50 Đại Đường Uy Long chapter 49 Đại Đường Uy Long chapter 48 Đại Đường Uy Long chapter 47 Đại Đường Uy Long chapter 46 Đại Đường Uy Long chapter 45 Đại Đường Uy Long chapter 44 Đại Đường Uy Long chapter 43 Đại Đường Uy Long chapter 42 Đại Đường Uy Long chapter 41 Đại Đường Uy Long chapter 40 Đại Đường Uy Long chapter 39 Đại Đường Uy Long chapter 38 Đại Đường Uy Long chapter 37 Đại Đường Uy Long chapter 36 Đại Đường Uy Long chapter 35 Đại Đường Uy Long chapter 34 Đại Đường Uy Long chapter 33 Đại Đường Uy Long chapter 32 Đại Đường Uy Long chapter 31 Đại Đường Uy Long chapter 30 Đại Đường Uy Long chapter 29 Đại Đường Uy Long chapter 28 Đại Đường Uy Long chapter 27 Đại Đường Uy Long chapter 26 Đại Đường Uy Long chapter 25 Đại Đường Uy Long chapter 24 Đại Đường Uy Long chapter 23 Đại Đường Uy Long chapter 22 Đại Đường Uy Long chapter 21 Đại Đường Uy Long chapter 20 Đại Đường Uy Long chapter 19 Đại Đường Uy Long chapter 18 Đại Đường Uy Long chapter 17 Đại Đường Uy Long chapter 16 Đại Đường Uy Long chapter 15 Đại Đường Uy Long chapter 14 Đại Đường Uy Long chapter 13 Đại Đường Uy Long chapter 12 Đại Đường Uy Long chapter 11 Đại Đường Uy Long chapter 10 Đại Đường Uy Long chapter 9 Đại Đường Uy Long chapter 8 Đại Đường Uy Long chapter 7 Đại Đường Uy Long chapter 6 Đại Đường Uy Long chapter 5 Đại Đường Uy Long chapter 4 Đại Đường Uy Long chapter 3 Đại Đường Uy Long chapter 2 Đại Đường Uy Long chapter 1