Đại Đường Song Long Truyện
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adventure , Martial Arts , Manhua
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
44.693
Nội dung:
"Đại Đường Song Long Truyện” kể về hai tên ăn mày Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lộn trong giang hồ, cơ duyên xảo hợp có được bảo điển võ công Đạo gia "Trường Sinh Quyết”. Thông qua nỗ lực cùng thiên phú, đã luyện được môn tuyệt thế võ công và bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các giới, cuối cùng cả hai trở nên nổi tiếng và thoái lui ở ẩn.
Share:
Đại Đường Song Long Truyện chapter 252 end Đại Đường Song Long Truyện chapter 251 Đại Đường Song Long Truyện chapter 250 Đại Đường Song Long Truyện chapter 249 Đại Đường Song Long Truyện chapter 248 Đại Đường Song Long Truyện chapter 247 Đại Đường Song Long Truyện chapter 246 Đại Đường Song Long Truyện chapter 245 Đại Đường Song Long Truyện chapter 244 Đại Đường Song Long Truyện chapter 243 Đại Đường Song Long Truyện chapter 242 Đại Đường Song Long Truyện chapter 241 Đại Đường Song Long Truyện chapter 240 Đại Đường Song Long Truyện chapter 239 Đại Đường Song Long Truyện chapter 238 Đại Đường Song Long Truyện chapter 237 Đại Đường Song Long Truyện chapter 236 Đại Đường Song Long Truyện chapter 235 Đại Đường Song Long Truyện chapter 234 Đại Đường Song Long Truyện chapter 233 Đại Đường Song Long Truyện chapter 232 Đại Đường Song Long Truyện chapter 231 Đại Đường Song Long Truyện chapter 230 Đại Đường Song Long Truyện chapter 229 Đại Đường Song Long Truyện chapter 228 Đại Đường Song Long Truyện chapter 227 Đại Đường Song Long Truyện chapter 226 Đại Đường Song Long Truyện chapter 225 Đại Đường Song Long Truyện chap 224 Đại Đường Song Long Truyện chap 223 Đại Đường Song Long Truyện chap 222 Đại Đường Song Long Truyện chap 221 Đại Đường Song Long Truyện chap 220 Đại Đường Song Long Truyện chap 219 Đại Đường Song Long Truyện chap 218 Đại Đường Song Long Truyện chap 217 Đại Đường Song Long Truyện chap 216 Đại Đường Song Long Truyện chap 215 Đại Đường Song Long Truyện chap 214 Đại Đường Song Long Truyện chap 213 Đại Đường Song Long Truyện chap 212 Đại Đường Song Long Truyện chap 211 Đại Đường Song Long Truyện chap 210 Đại Đường Song Long Truyện chap 209 Đại Đường Song Long Truyện chap 208 Đại Đường Song Long Truyện chap 207 Đại Đường Song Long Truyện chap 206 Đại Đường Song Long Truyện chap 205 Đại Đường Song Long Truyện chap 204 Đại Đường Song Long Truyện chap 203 Đại Đường Song Long Truyện chapter 202 Đại Đường Song Long Truyện chapter 201 Đại Đường Song Long Truyện chapter 200 Đại Đường Song Long Truyện chapter 199 Đại Đường Song Long Truyện chapter 198 Đại Đường Song Long Truyện chapter 197 Đại Đường Song Long Truyện chapter 196 Đại Đường Song Long Truyện chapter 195 Đại Đường Song Long Truyện chapter 194 Đại Đường Song Long Truyện chapter 193 Đại Đường Song Long Truyện chapter 192 Đại Đường Song Long Truyện chapter 191 Đại Đường Song Long Truyện chapter 190 Đại Đường Song Long Truyện chapter 189 Đại Đường Song Long Truyện chapter 188 Đại Đường Song Long Truyện chapter 187 Đại Đường Song Long Truyện chapter 186 Đại Đường Song Long Truyện chapter 185 Đại Đường Song Long Truyện chapter 184 Đại Đường Song Long Truyện chapter 183 Đại Đường Song Long Truyện chapter 182 Đại Đường Song Long Truyện chapter 181 Đại Đường Song Long Truyện chapter 180 Đại Đường Song Long Truyện chapter 179 Đại Đường Song Long Truyện chapter 178 Đại Đường Song Long Truyện chapter 177 Đại Đường Song Long Truyện chapter 176 Đại Đường Song Long Truyện chapter 175 Đại Đường Song Long Truyện chapter 174 Đại Đường Song Long Truyện chapter 173 Đại Đường Song Long Truyện chapter 172 Đại Đường Song Long Truyện chapter 171 Đại Đường Song Long Truyện chapter 170 Đại Đường Song Long Truyện chapter 169 Đại Đường Song Long Truyện chapter 168 Đại Đường Song Long Truyện chapter 167 Đại Đường Song Long Truyện chapter 166 Đại Đường Song Long Truyện chapter 165 Đại Đường Song Long Truyện chapter 164 Đại Đường Song Long Truyện chapter 163 Đại Đường Song Long Truyện chapter 162 Đại Đường Song Long Truyện chapter 161 Đại Đường Song Long Truyện chapter 160 Đại Đường Song Long Truyện chapter 159 Đại Đường Song Long Truyện chapter 158 Đại Đường Song Long Truyện chapter 157 Đại Đường Song Long Truyện chapter 156 Đại Đường Song Long Truyện chapter 155 Đại Đường Song Long Truyện chapter 154 Đại Đường Song Long Truyện chapter 153 Đại Đường Song Long Truyện chapter 152 Đại Đường Song Long Truyện chapter 151 Đại Đường Song Long Truyện chapter 150 Đại Đường Song Long Truyện chapter 149 Đại Đường Song Long Truyện chapter 148 Đại Đường Song Long Truyện chapter 147 Đại Đường Song Long Truyện chapter 146 Đại Đường Song Long Truyện chapter 145 Đại Đường Song Long Truyện chapter 144 Đại Đường Song Long Truyện chapter 143 Đại Đường Song Long Truyện chapter 142 Đại Đường Song Long Truyện chapter 141 Đại Đường Song Long Truyện chapter 140 Đại Đường Song Long Truyện chapter 139 Đại Đường Song Long Truyện chapter 138 Đại Đường Song Long Truyện chapter 137 Đại Đường Song Long Truyện chapter 136 Đại Đường Song Long Truyện chapter 135 Đại Đường Song Long Truyện chapter 134 Đại Đường Song Long Truyện chapter 133 Đại Đường Song Long Truyện chapter 132 Đại Đường Song Long Truyện chapter 131 Đại Đường Song Long Truyện chapter 130 Đại Đường Song Long Truyện chapter 129 Đại Đường Song Long Truyện chapter 128 Đại Đường Song Long Truyện chapter 127 Đại Đường Song Long Truyện chapter 126 Đại Đường Song Long Truyện chapter 125 Đại Đường Song Long Truyện chapter 124 Đại Đường Song Long Truyện chapter 123 Đại Đường Song Long Truyện chapter 122 Đại Đường Song Long Truyện chapter 121 Đại Đường Song Long Truyện chapter 120 Đại Đường Song Long Truyện chapter 119 Đại Đường Song Long Truyện chapter 118 Đại Đường Song Long Truyện chapter 117 Đại Đường Song Long Truyện chapter 116 Đại Đường Song Long Truyện chapter 115 Đại Đường Song Long Truyện chapter 114 Đại Đường Song Long Truyện chapter 113 Đại Đường Song Long Truyện chapter 112 Đại Đường Song Long Truyện chapter 111 Đại Đường Song Long Truyện chapter 110 Đại Đường Song Long Truyện chapter 109 Đại Đường Song Long Truyện chapter 108 Đại Đường Song Long Truyện chapter 107 Đại Đường Song Long Truyện chapter 106 Đại Đường Song Long Truyện chapter 105 Đại Đường Song Long Truyện chapter 104 Đại Đường Song Long Truyện chapter 103 Đại Đường Song Long Truyện chapter 102 Đại Đường Song Long Truyện chapter 101 Đại Đường Song Long Truyện chapter 100 Đại Đường Song Long Truyện chapter 99 Đại Đường Song Long Truyện chapter 98 Đại Đường Song Long Truyện chapter 97 Đại Đường Song Long Truyện chapter 96 Đại Đường Song Long Truyện chapter 95 Đại Đường Song Long Truyện chapter 94 Đại Đường Song Long Truyện chapter 93 Đại Đường Song Long Truyện chapter 92 Đại Đường Song Long Truyện chapter 91 Đại Đường Song Long Truyện chapter 90 Đại Đường Song Long Truyện chapter 89 Đại Đường Song Long Truyện chapter 88 Đại Đường Song Long Truyện chapter 87 Đại Đường Song Long Truyện chapter 86 Đại Đường Song Long Truyện chapter 85 Đại Đường Song Long Truyện chapter 84 Đại Đường Song Long Truyện chapter 83 Đại Đường Song Long Truyện chapter 82 Đại Đường Song Long Truyện chapter 81 Đại Đường Song Long Truyện chapter 80 Đại Đường Song Long Truyện chapter 79 Đại Đường Song Long Truyện chapter 78 Đại Đường Song Long Truyện chapter 77 Đại Đường Song Long Truyện chapter 76 Đại Đường Song Long Truyện chapter 75 Đại Đường Song Long Truyện chapter 74 Đại Đường Song Long Truyện chapter 73 Đại Đường Song Long Truyện chapter 72 Đại Đường Song Long Truyện chapter 71 Đại Đường Song Long Truyện chapter 70 Đại Đường Song Long Truyện chapter 69 Đại Đường Song Long Truyện chapter 68 Đại Đường Song Long Truyện chapter 67 Đại Đường Song Long Truyện chapter 66 Đại Đường Song Long Truyện chapter 65 Đại Đường Song Long Truyện chapter 64 Đại Đường Song Long Truyện chapter 63 Đại Đường Song Long Truyện chapter 62 Đại Đường Song Long Truyện chapter 61 Đại Đường Song Long Truyện chapter 60 Đại Đường Song Long Truyện chapter 59 Đại Đường Song Long Truyện chapter 58 Đại Đường Song Long Truyện chapter 57 Đại Đường Song Long Truyện chapter 56 Đại Đường Song Long Truyện chapter 55 Đại Đường Song Long Truyện chapter 54 Đại Đường Song Long Truyện chapter 53 Đại Đường Song Long Truyện chapter 52 Đại Đường Song Long Truyện chapter 51 Đại Đường Song Long Truyện chapter 50 Đại Đường Song Long Truyện chapter 49 Đại Đường Song Long Truyện chapter 48 Đại Đường Song Long Truyện chapter 47 Đại Đường Song Long Truyện chapter 46 Đại Đường Song Long Truyện chapter 45 Đại Đường Song Long Truyện chapter 44 Đại Đường Song Long Truyện chapter 43 Đại Đường Song Long Truyện chapter 42 Đại Đường Song Long Truyện chapter 41 Đại Đường Song Long Truyện chapter 40 Đại Đường Song Long Truyện chapter 39 Đại Đường Song Long Truyện chapter 36 Đại Đường Song Long Truyện chapter 35 Đại Đường Song Long Truyện chapter 34 Đại Đường Song Long Truyện chapter 33 Đại Đường Song Long Truyện chapter 32 Đại Đường Song Long Truyện chapter 31 Đại Đường Song Long Truyện chapter 30 Đại Đường Song Long Truyện chapter 29 Đại Đường Song Long Truyện chapter 28 Đại Đường Song Long Truyện chapter 27 Đại Đường Song Long Truyện chapter 26 Đại Đường Song Long Truyện chapter 25 Đại Đường Song Long Truyện chapter 24 Đại Đường Song Long Truyện chapter 23 Đại Đường Song Long Truyện chapter 22 Đại Đường Song Long Truyện chapter 21 Đại Đường Song Long Truyện chapter 20 Đại Đường Song Long Truyện chapter 19 Đại Đường Song Long Truyện chapter 18 Đại Đường Song Long Truyện chapter 17 Đại Đường Song Long Truyện chapter 16 Đại Đường Song Long Truyện chapter 15 Đại Đường Song Long Truyện chapter 14 Đại Đường Song Long Truyện chapter 13 Đại Đường Song Long Truyện chapter 12 Đại Đường Song Long Truyện chapter 11 Đại Đường Song Long Truyện chapter 10 Đại Đường Song Long Truyện chapter 9 Đại Đường Song Long Truyện chapter 8 Đại Đường Song Long Truyện chapter 7 Đại Đường Song Long Truyện chapter 6 Đại Đường Song Long Truyện chapter 5 Đại Đường Song Long Truyện chapter 4 Đại Đường Song Long Truyện chapter 3 Đại Đường Song Long Truyện chapter 2 Đại Đường Song Long Truyện chapter 1