Cross Game
Tác giả:
Adachi Mitsuru
Thể loại:
Comedy , Drama , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life , Sports , Tragedy
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
81.971
Nội dung:
Manga nói về một cậu bé tên là Koh và 4 chị em nhà hàng xóm (không gần lắm nhưng đủ để gọi là hàng xóm ) .Và lửa gần rơm thì ắt sẽ cháy ,mối quan hệ tình cảm giữa Koh và chị em nhà này như thế nào thì ... hông biết (đọc sẽ biết ). Koh lớn dần và phát hiện ra mình có khiếu chơi bóng chày đặc biệt là đập bóng, cậu bé gia nhập đội bóng cũng vì lý do chả đâu vào đâu ... bị côn đồ dồn ép vào sân ... Thế nhưng đó lại là khởi đầu cho một câu câu chuyện rất thú vị trong tương lai.
Share:
Cross Game chap 160 - end Cross Game chap 159 Cross Game chap 158 Cross Game chap 157 Cross Game chap 156 Cross Game chap 155 Cross Game chap 154 Cross Game chap 153 Cross Game chap 152 Cross Game chap 151 Cross Game chap 150 Cross Game chap 149 Cross Game chap 148 Cross Game chap 147 Cross Game chap 146 Cross Game chap 145 Cross Game chap 144 Cross Game chap 143 Cross Game chap 142 Cross Game chap 141 Cross Game chap 140 Cross Game chap 139 Cross Game chap 138 Cross Game chap 137 Cross Game chap 136 Cross Game chap 135 Cross Game chap 134 Cross Game chap 134 Cross Game chap 133 Cross Game chap 132 Cross Game chap 131 Cross Game chap 130 Cross Game chap 129 Cross Game chap 128 Cross Game chap 127 Cross Game chap 126 Cross Game chap 125 Cross Game chap 124 Cross Game chap 123 Cross Game chap 122 Cross Game chap 121 Cross Game chap 120 Cross Game chap 119 Cross Game chap 118 Cross Game chap 117 Cross Game chap 116 Cross Game chap 115 Cross Game chap 114 Cross Game chap 113 Cross Game chap 112 Cross Game chap 111 Cross Game chap 110 Cross Game chap 109 Cross Game chap 108 Cross Game chap 107 Cross Game chap 107 Cross Game chap 106 Cross Game chap 105 Cross Game chap 104 Cross Game chap 103 Cross Game chap 102 Cross Game chap 102 Cross Game chap 102 Cross Game chap 101 Cross Game chap 100 Cross Game chap 99 Cross Game chap 98 Cross Game chap 97 Cross Game chap 96 Cross Game chap 95 Cross Game chap 94 Cross Game chap 93 Cross Game chap 92 Cross Game chap 91 Cross Game chap 90 Cross Game chap 89 Cross Game chap 87 Cross Game chap 86 Cross Game chap 85 Cross Game chap 84 Cross Game chap 83 Cross Game chap 82 Cross Game chap 81 Cross Game chap 80 Cross Game chap 79 Cross Game chap 78 Cross Game chap 77 Cross Game chap 73 Cross Game chap 72 Cross Game chap 71 Cross Game chap 69 Cross Game chap 68 Cross Game chap 66 Cross Game chap 64 Cross Game chap 63 Cross Game chap 61 Cross Game chap 59 Cross Game chap 58 Cross Game chap 55 Cross Game chap 54 Cross Game chap 53 Cross Game chap 51 Cross Game chap 50 Cross Game chap 48 Cross Game chap 47 Cross Game chap 46 Cross Game chap 45 Cross Game chap 44 Cross Game chap 43 Cross Game chap 42 Cross Game chap 41 Cross Game chap 40 Cross Game chap 39 Cross Game chap 38 Cross Game chap 37 Cross Game chap 36 Cross Game chap 35 Cross Game chap 34 Cross Game chap 33 Cross Game chap 32 Cross Game chap 31 Cross Game chap 30 Cross Game chap 29 Cross Game chap 28 Cross Game chap 27 Cross Game chap 26 Cross Game chap 25 Cross Game chap 24 Cross Game chap 23 Cross Game chap 22 Cross Game chap 21 Cross Game chap 20 Cross Game chap 19 Cross Game chap 18 Cross Game chap 17 Cross Game chap 16 Cross Game chap 15 Cross Game chap 14 Cross Game chap 13 Cross Game chap 12 Cross Game chap 11 Cross Game chap 10 Cross Game chap 9 Cross Game chap 8 Cross Game chap 7 Cross Game chap 6 Cross Game chap 5 Cross Game chap 4 Cross Game chap 3 Cross Game chap 2 Cross Game chap 1