Claymore
Tên khác:
Mắt Bạc
Tác giả:
Yagi Norihiro
Thể loại:
Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Tragedy , 16+
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
48.802
Nội dung:
Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. Không ai hay cũng ko ai biết duy chỉ có Claymore - Những thiếu nữ mang trong mình máu thịt của loài quái vật sở hữu đôi mắt làm thành danh tiếng của họ. Phù Thủy Mắt Bạc! Những thiếu nữ mất đi hạnh phúc, mất đi tương lai và liệu Clare - Teresa có bảo vệ họ trước loài Awakened Beings hay với cái tên là loài Thức Tỉnh...
Share:
Claymore chap extra 5 Claymore chap extra 4 Claymore chap extra 3 Claymore chap extra 2 Claymore chap extra 1 Claymore chap 155 Claymore chap 154 Claymore chap 153 Claymore chap 152 Claymore chap 151 Claymore chap 150 Claymore chap 149 Claymore chap 148 Claymore chap 147 Claymore chap 146 Claymore chap 145 Claymore chap 144 Claymore chap 143 Claymore chap 142 Claymore chap 141 Claymore chap 140 Claymore chap 139 Claymore chap 138 Claymore chap 137 Claymore chap 136 Claymore chap 135 Claymore chap 134 Claymore chap 133 Claymore chap 132 Claymore chap 131 Claymore chap 130 Claymore chap 129 Claymore chap 128 Claymore chap 127 Claymore chap 126 Claymore chap 125.5 Claymore chap 125 Claymore chap 124 Claymore chap 123 Claymore chap 122 Claymore chap 121 Claymore chap 120 Claymore chap 119 Claymore chap 118 Claymore chap 117 Claymore chap 116 Claymore chap 115 Claymore chap 114 Claymore chap 113 Claymore chap 112 Claymore chap 111 Claymore chap 110 Claymore chap 109 Claymore chap 108 Claymore chap 107 Claymore chap 106 Claymore chap 105 Claymore chap 104 Claymore chap 103 Claymore chap 102 Claymore chap 101 Claymore chap 100 Claymore chap 99 Claymore chap 98 Claymore chap 97 Claymore chap 96 Claymore chap 95 Claymore chap 94 Claymore chap 93 Claymore chap 92 Claymore chap 91 Claymore chap 90 Claymore chap 89 Claymore chap 88 Claymore chap 87 Claymore chap 86 Claymore chap 85 Claymore chap 84 Claymore chap 83 Claymore chap 82 Claymore chap 81 Claymore chap 80 Claymore chap 79 Claymore chap 78 Claymore chap 77 Claymore chap 76 Claymore chap 75 Claymore chap 74 Claymore chap 73 Claymore chap 72 Claymore chap 71 Claymore chap 70 Claymore chap 69 Claymore chap 68 Claymore chap 67 Claymore chap 66 Claymore chap 65 Claymore chap 64 Claymore chap 63 Claymore chap 62 Claymore chap 61 Claymore chap 60 Claymore chap 59 Claymore chap 58 Claymore chap 57 Claymore chap 56 Claymore chap 55 Claymore chap 54 Claymore chap 53 Claymore chap 52 Claymore chap 51 Claymore chap 50 Claymore chap 49 Claymore chap 48 Claymore chap 47 Claymore chap 46 Claymore chap 45 Claymore chap 44 Claymore chap 43 Claymore chap 42 Claymore chap 41 Claymore chap 40 Claymore chap 39 Claymore chap 38 Claymore chap 37 Claymore chap 36 Claymore chap 35 Claymore chap 34 Claymore chap 33 Claymore chap 32 Claymore chap 31 Claymore chap 30 Claymore chap 29 Claymore chap 28 Claymore chap 27 Claymore chap 26 Claymore chap 25 Claymore chap 24 Claymore chap 23 Claymore chap 22 Claymore chap 21 Claymore chap 20 Claymore chap 19 Claymore chap 18 Claymore chap 17 Claymore chap 16 Claymore chap 15 Claymore chap 14 Claymore chap 13 Claymore chap 12 Claymore chap 11 Claymore chap 10 Claymore chap 9 Claymore chap 8 Claymore chap 7 Claymore chap 6 Claymore chap 5 Claymore chap 4 Claymore chap 3 Claymore chap 2 Claymore chap 1