Chú bé rồng
Tên khác:
Ryuuroden
Tác giả:
Đang cập nhật  ,
Thể loại:
Action , Adventure , Historical , Martial Arts , Shounen ,
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
59.132
Nội dung:
Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....
Share:
Chú bé rồng Chap 289.2 Chú bé rồng Chap 289 Chú bé rồng Chap 288 Chú bé rồng Chap 287 Chú bé rồng Chap 286: Niệm động lực Chú bé rồng Chap 285: Sức mạnh phá hoàng Chú bé rồng Chap 284b: Tiền thế - 2 Chú bé rồng Chap 284: Tiền thế Chú bé rồng Chap 283: Chiêu thức vô tình Chú bé rồng Chap 282: Dị năng Chú bé rồng Chap 281: Thổ lộ Chú bé rồng Chap 280: hai đứa con của Rồng Chú bé rồng chap 279.2 Chú bé rồng chap 279 Chú bé rồng chap 278.2 Chú bé rồng chap 278 Chú bé rồng chap 277.2 Chú bé rồng chap 277 Chú bé rồng chap 276.2 Chú bé rồng chap 276 Chú bé rồng chap 275.2 Chú bé rồng chap 275 Chú bé rồng chap 274.2 Chú bé rồng chap 274 Chú bé rồng chap 273.5 Chú bé rồng chap 273 Chú bé rồng chap 272.2 Chú bé rồng chap 272 Chú bé rồng chap 271.2 Chú bé rồng chap 271 Chú bé rồng chap 270 Chú bé rồng chap 269 Chú bé rồng chap 268 Chú bé rồng chap 267 Chú bé rồng chap 266 Chú bé rồng chap 265 Chú bé rồng chap 264 Chú bé rồng chap 263 Chú bé rồng chap 262 Chú bé rồng chap 261 Chú bé rồng chap 260 Chú bé rồng chap 259 Chú bé rồng chap 258 Chú bé rồng chap 257 Chú bé rồng chap 256 Chú bé rồng chap 255 Chú bé rồng chap 254 Chú bé rồng chap 253 Chú bé rồng chap 252 Chú bé rồng chap 251 Chú bé rồng chap 250 Chú bé rồng chap 249 Chú bé rồng chap 248 Chú bé rồng chap 247 Chú bé rồng chap 246 Chú bé rồng chap 245 Chú bé rồng chap 244 Chú bé rồng chap 243 Chú bé rồng chap 242 Chú bé rồng chap 241 Chú bé rồng chap 240 Chú bé rồng chap 239 Chú bé rồng chap 238 Chú bé rồng chap 237 Chú bé rồng chap 236 Chú bé rồng chap 235 Chú bé rồng chap 234 Chú bé rồng chap 233 Chú bé rồng chap 232 Chú bé rồng chap 231 Chú bé rồng chap 230 Chú bé rồng chap 229 Chú bé rồng chap 228 Chú bé rồng chap 227 Chú bé rồng chap 226 Chú bé rồng chap 225 Chú bé rồng chap 224 Chú bé rồng chap 223 Chú bé rồng chap 222 Chú bé rồng chap 221 Chú bé rồng chap 220 Chú bé rồng chap 219 Chú bé rồng chap 218 Chú bé rồng chap 217 Chú bé rồng chap 216 Chú bé rồng chap 215 Chú bé rồng chap 214 Chú bé rồng chap 213 Chú bé rồng chap 212 Chú bé rồng chap 211 Chú bé rồng chap 210 Chú bé rồng chap 209 Chú bé rồng chap 208 Chú bé rồng chap 207 Chú bé rồng chap 206 Chú bé rồng chap 205 Chú bé rồng chap 204 Chú bé rồng chap 203 Chú bé rồng chap 202 Chú bé rồng chap 201 Chú bé rồng chap 200 Chú bé rồng chap 199 Chú bé rồng chap 198 Chú bé rồng chap 197 Chú bé rồng chap 196 Chú bé rồng chap 195 Chú bé rồng chap 194 Chú bé rồng chap 193 Chú bé rồng chap 192 Chú bé rồng chap 191 Chú bé rồng chap 190 Chú bé rồng chap 189 Chú bé rồng chap 188 Chú bé rồng chap 187 Chú bé rồng chap 186 Chú bé rồng chap 185 Chú bé rồng chap 184 Chú bé rồng chap 183 Chú bé rồng chap 182 Chú bé rồng chap 181 Chú bé rồng chap 180 Chú bé rồng chap 179 Chú bé rồng chap 178 Chú bé rồng chap 177 Chú bé rồng chap 176 Chú bé rồng chap 175 Chú bé rồng chap 174 Chú bé rồng chap 173 Chú bé rồng chap 172 Chú bé rồng chap 171 Chú bé rồng chap 170 Chú bé rồng chap 169 Chú bé rồng chap 168 Chú bé rồng chap 167 Chú bé rồng chap 166 Chú bé rồng chap 165 Chú bé rồng chap 164 Chú bé rồng chap 163 Chú bé rồng chap 162 Chú bé rồng chap 161 Chú bé rồng chap 160 Chú bé rồng chap 159 Chú bé rồng chap 158 Chú bé rồng chap 157 Chú bé rồng chap 156 Chú bé rồng chap 155 Chú bé rồng chap 154 Chú bé rồng chap 153 Chú bé rồng chap 152 Chú bé rồng chap 151 Chú bé rồng chap 150 Chú bé rồng chap 149 Chú bé rồng chap 148 Chú bé rồng chap 147 Chú bé rồng chap 146 Chú bé rồng chap 145 Chú bé rồng chap 144 Chú bé rồng chap 143 Chú bé rồng chap 142 Chú bé rồng chap 141 Chú bé rồng chap 140 Chú bé rồng chap 139 Chú bé rồng chap 138 Chú bé rồng chap 137 Chú bé rồng chap 136 Chú bé rồng chap 135 Chú bé rồng chap 134 Chú bé rồng chap 133 Chú bé rồng chap 132 Chú bé rồng chap 131 Chú bé rồng chap 130 Chú bé rồng chap 100 Chú bé rồng chap 99 Chú bé rồng chap 98 Chú bé rồng chap 97 Chú bé rồng chap 96 Chú bé rồng chap 95 Chú bé rồng chap 93 Chú bé rồng chap 92 Chú bé rồng chap 91 Chú bé rồng chap 90 Chú bé rồng chap 89 Chú bé rồng chap 88 Chú bé rồng chap 87 Chú bé rồng chap 86 Chú bé rồng chap 85 Chú bé rồng chap 84 Chú bé rồng chap 83 Chú bé rồng chap 82 Chú bé rồng chap 81 Chú bé rồng chap 80 Chú bé rồng chap 79 Chú bé rồng chap 78 Chú bé rồng chap 77 Chú bé rồng chap 76 Chú bé rồng chap 75 Chú bé rồng chap 74 Chú bé rồng chap 73 Chú bé rồng chap 72 Chú bé rồng chap 71 Chú bé rồng chap 70 Chú bé rồng chap 69 Chú bé rồng chap 68 Chú bé rồng chap 67 Chú bé rồng chap 66 Chú bé rồng chap 65 Chú bé rồng chap 64 Chú bé rồng chap 63 Chú bé rồng chap 62 Chú bé rồng chap 61 Chú bé rồng chap 60 Chú bé rồng chap 59 Chú bé rồng chap 58 Chú bé rồng chap 57 Chú bé rồng chap 56 Chú bé rồng chap 55 Chú bé rồng chap 54 Chú bé rồng chap 53 Chú bé rồng chap 52 Chú bé rồng chap 51 Chú bé rồng chap 50 Chú bé rồng chap 49 Chú bé rồng chap 48 Chú bé rồng chap 47 Chú bé rồng chap 46 Chú bé rồng chap 45 Chú bé rồng chap 44 Chú bé rồng chap 43 Chú bé rồng chap 42 Chú bé rồng chap 41 Chú bé rồng chap 40 Chú bé rồng chap 39 Chú bé rồng chap 38 Chú bé rồng chap 37 Chú bé rồng chap 36 Chú bé rồng chap 35 Chú bé rồng chap 34 Chú bé rồng chap 33 Chú bé rồng chap 32 Chú bé rồng chap 31 Chú bé rồng chap 30 Chú bé rồng chap 29 Chú bé rồng chap 28 Chú bé rồng chap 27 Chú bé rồng chap 26 Chú bé rồng chap 25 Chú bé rồng chap 24 Chú bé rồng chap 23 Chú bé rồng chap 22 Chú bé rồng chap 21 Chú bé rồng chap 20 Chú bé rồng chap 19 Chú bé rồng chap 18 Chú bé rồng chap 17 Chú bé rồng chap 16 Chú bé rồng chap 15 Chú bé rồng chap 14 Chú bé rồng chap 13 Chú bé rồng chap 12 Chú bé rồng chap 11 Chú bé rồng chap 10 Chú bé rồng chap 9 Chú bé rồng chap 8 Chú bé rồng chap 7 Chú bé rồng chap 6 Chú bé rồng chap 5 Chú bé rồng chap 4 Chú bé rồng chap 3 Chú bé rồng chap 2 Chú bé rồng chap 1