Captain Tsubasa World Youth
Tên khác:
Hậu Tsubasa; Kyaputen Tsubasa
Tác giả:
Takahashi Yoichi
Thể loại:
Drama , Shounen , Sports
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
22.314
Nội dung:
Phần tiếp theo của tsubasa. Kể về chuyến hành trình tìm đến ngôi vô địch thanh niên thế giới mà đội nhật đạt được. Phần này có sự xuất hiện của Aoi Shingo - nhân vật mới
Share:
Captain Tsubasa World Youth vol 11 chap 1g Captain Tsubasa World Youth vol 11 chap 1f Captain Tsubasa World Youth vol 11 chap 1e Captain Tsubasa World Youth vol 11 chap 1d Captain Tsubasa World Youth vol 11 chap 1c Captain Tsubasa World Youth vol 11 chap 1b Captain Tsubasa World Youth vol 11 chap 1a Captain Tsubasa World Youth vol 10 chap 3a Captain Tsubasa World Youth vol 10 chap 2a Captain Tsubasa World Youth vol 10 chap 2 Captain Tsubasa World Youth vol 10 chap 1a Captain Tsubasa World Youth vol 9 chap 3a Captain Tsubasa World Youth vol 9 chap 2a Captain Tsubasa World Youth vol 9 chap 1a Captain Tsubasa World Youth vol 8 chap 4a Captain Tsubasa World Youth vol 8 chap 3a Captain Tsubasa World Youth vol 8 chap 2a Captain Tsubasa World Youth vol 8 chap 1a Captain Tsubasa World Youth vol 7 chap 7a Captain Tsubasa World Youth vol 7 chap 6a Captain Tsubasa World Youth vol 7 chap 5a Captain Tsubasa World Youth vol 7 chap 4a Captain Tsubasa World Youth vol 7 chap 3a Captain Tsubasa World Youth vol 7 chap 2a Captain Tsubasa World Youth vol 7 chap 1a Captain Tsubasa World Youth vol 6 chap 4a Captain Tsubasa World Youth vol 6 chap 3a Captain Tsubasa World Youth vol 6 chap 2b Captain Tsubasa World Youth vol 6 chap 2a Captain Tsubasa World Youth vol 6 chap 1a Captain Tsubasa World Youth vol 5 chap 4b Captain Tsubasa World Youth vol 5 chap 4a Captain Tsubasa World Youth vol 5 chap 3b Captain Tsubasa World Youth vol 5 chap 3a Captain Tsubasa World Youth vol 5 chap 2 Captain Tsubasa World Youth vol 5 chap 1 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 7 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 6 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 5 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 4 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 3.3 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 3.2 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 3.1 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 2 Captain Tsubasa World Youth vol 4 chap 1 Captain Tsubasa World Youth vol 3 chap 4 Captain Tsubasa World Youth vol 3 chap 3 Captain Tsubasa World Youth vol 3 chap 2 Captain Tsubasa World Youth vol 3 chap 1 Captain Tsubasa World Youth vol 2 chap 4.3 Captain Tsubasa World Youth vol 2 chap 4.2 Captain Tsubasa World Youth vol 2 chap 4.1 Captain Tsubasa World Youth vol 2 chap 3 Captain Tsubasa World Youth vol 2 chap 2 Captain Tsubasa World Youth vol 2 chap 1 Captain Tsubasa World Youth chap 4 Captain Tsubasa World Youth chap 3 Captain Tsubasa World Youth chap 2 Captain Tsubasa World Youth chap 1