Captain Tsubasa : Rising Sun
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
manga , Sports
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
8.536
Nội dung:
Sau khi vượt qua vòng loại Olympic khu vực Châu Á, Tuyển Nhật bản đã bổ sung thêm những thành viên đang thi đấu ở nước ngoài như Tsubasa, Kojiro, Aoi Shingo để tham dự Olympic Madrid. Chiến dịch chinh phục tấm HCV Olympic của Tsubasa, Misaki và các đồng đội lại bắt đầu, và lần này, đối thủ của họ là những đội bóng hàng đầu thế giới....
Share:
Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 93 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 92 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 91 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 90 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 89 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 88 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 87 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 86 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 85 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 84 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 83 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 82 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 81 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 80 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 79 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 78 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 77 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 76 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 75 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 74 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 73 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 72 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 71 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 70 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 69 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 68 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 67 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 66 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 65 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 64 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 63 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 62 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 61 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 60 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 59 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 58 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 57 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 56 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 55 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 54 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 53 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 52 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 51 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 50 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 49 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 48 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 47 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 46 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 45 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 44 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 43 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 42 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 41 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 40 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 39 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 38 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 37 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 36 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 35 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 34 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 33 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 32 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 31 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 30 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 29 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 28 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 27 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 26 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 25 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 24 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 23 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 22 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 21 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 20 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 19 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 18 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 17 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 16 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 15 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 14 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 13 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 12 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 11 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 10 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 9 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 8 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 7 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 6 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 5 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 4 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 3 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 2 Captain Tsubasa : Rising Sun chapter 1