Captain Tsubasa : Golden 23
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Sport
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
4.795
Nội dung:
Thử thách tiếp theo của Tsubasa và những đồng đội thuộc thế hệ Vàng của Nhật Bản sau phần Đường tới 2002 . Truyện tập trung vào 23 thành viên đội U22 Nhật Bản trong cuộc chinh phục chiếc Huy chương Vàng Olympic..
Share:
Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal50 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal49 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal48 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal47 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal46 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal45 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal44 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal43 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal42 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal41 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal40 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal39 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal38 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal37 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal37 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal36 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal35 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal34 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal33 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal32 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal31 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal30 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal29 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal28 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal27 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal26 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal25 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal24 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal23 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal22 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal21 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal20 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal19 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal18 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal17 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal16 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal15 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal14 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal13 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal12 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal11 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal10 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal9 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal8 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal7 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal6 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal5 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal4 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal3 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter goal 2 Captain Tsubasa : Golden 23 chapter 1