Bleach
Tác giả:
Kubo Tite 
Thể loại:
Action , Adventure , School Life , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
106.177
Nội dung:
Ichigo Kurosaki có khả năng nhìn thấy những hồn ma. Cuộc sống của cậu thay đổi khi cậu gặp Rukia Kuchiki, một Thần Chết và là thành viên của Âm Giới. Khi chiến đấu với một yêu quái chuyên đi săn những người có năng lực tâm linh, Rukia đã cho Ichigo mượn sức mạnh của mình để cậu có thể cứu gia đình mình. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Rukia, Ichigo đã hấp thu toàn bộ sức mạnh của cô. Khi đã trở thành một Thần Chết, Ichigo nhanh chóng biết được rằng thế giới cậu đang sống chứa đầy những linh hồn nguy hiểm, và cùng với Rukia, người đang từ từ khôi phục lại sức mạnh của mình, công việc của Ichigo lúc này là bảo vệ những người vô tội khỏi lũ yêu quái và giúp đỡ những linh hồn tìm được nơi yên nghỉ.
Share:
Bleach chapter 686 Bleach chapter 685 Bleach chapter 684 Bleach chapter 683 Bleach chapter 682 Bleach chapter 681 Bleach chapter 680 Bleach chapter 679 Bleach chapter 678 Bleach chapter 677 Bleach chapter 676 Bleach chapter 675 Bleach chapter 674 Bleach chapter 673 Bleach chapter 672 Bleach chapter 671 Bleach chapter 670 Bleach chapter 669 Bleach chapter 668 Bleach chapter 667 Bleach chapter 666 Bleach chapter 665 Bleach chapter 664 Bleach chapter 663 Bleach chapter 662 Bleach chapter 661 Bleach chapter 660 Bleach chapter 659 Bleach chapter 658 Bleach chapter 657 Bleach chapter 656 Bleach chapter 655 Bleach chapter 654 Bleach chapter 653 Bleach chapter 652 Bleach chapter 651 Bleach chapter 650 Bleach chapter 649 Bleach chapter 648 Bleach chapter 647 Bleach chapter 646 Bleach chapter 645 Bleach chapter 644 Bleach chapter 643 Bleach chapter 642 Bleach chapter 641 Bleach chapter 640 Bleach chapter 639 Bleach chapter 638 Bleach chapter 637 Bleach chapter 636 Bleach chapter 635 Bleach chapter 634 Bleach chapter 633 Bleach chapter 632 Bleach chapter 631 Bleach chapter 630 Bleach chapter 629 Bleach chapter 628 Bleach chapter 627 Bleach chapter 626 Bleach chapter 625 Bleach chapter 624 Bleach chapter 623 Bleach chapter 622 Bleach chapter 621 Bleach chapter 620 Bleach chapter 619 Bleach chapter 618 Bleach chapter 617 Bleach chapter 616 Bleach chapter 615 Bleach chapter 614 Bleach chapter 613 Bleach chapter 612 Bleach chapter 611 Bleach chapter 610 Bleach chapter 609 Bleach chapter 608 Bleach chapter 607 Bleach chapter 606 Bleach chapter 605 Bleach chapter 604 Bleach chapter 603 Bleach chapter 602 Bleach chapter 601 Bleach chapter 600 Bleach chapter 599 Bleach chapter 598 Bleach chapter 597 Bleach chapter 596 Bleach chapter 595 Bleach chapter 594 Bleach chapter 593 Bleach chapter 592 Bleach chapter 591 Bleach chapter 590 Bleach chapter 589 Bleach chapter 588 Bleach chapter 587 Bleach chapter 586 Bleach chapter 585 Bleach chapter 584 Bleach chapter 583 Bleach chapter 582 Bleach chapter 581 Bleach chapter 580 Bleach chapter 579 Bleach chapter 578 Bleach chapter 577 Bleach chapter 576 Bleach chapter 575 Bleach chapter 574 Bleach chapter 573 Bleach chapter 572 Bleach chapter 571 Bleach chapter 570 Bleach chapter 569 Bleach chapter 568 Bleach chapter 567 Bleach chapter 566 Bleach chapter 565 Bleach chapter 564 Bleach chapter 563 Bleach chapter 562 Bleach chapter 561 Bleach chapter 560 Bleach chapter 559 Bleach chapter 558 Bleach chapter 558 Bleach chapter 557 Bleach chapter 556 Bleach chapter 555 Bleach chapter 554 Bleach chapter 553 Bleach chapter 552 Bleach chapter 551 Bleach chapter 550 Bleach chapter 549 Bleach chapter 548 Bleach chapter 547 Bleach chapter 546 Bleach chapter 545 Bleach chapter 544 Bleach chapter 543 Bleach chapter 542 Bleach chapter 541 Bleach chapter 540 Bleach chapter 539 Bleach chapter 538 Bleach chapter 537 Bleach chapter 536 Bleach chapter 535 Bleach chapter 534 Bleach chapter 533 Bleach chapter 532 Bleach chapter 531 Bleach chapter 530 Bleach chapter 529 Bleach chapter 528 Bleach chapter 527 Bleach chapter 526 Bleach chapter 525 Bleach chapter 524 Bleach chapter 523 Bleach chapter 522 Bleach chapter 521 Bleach chapter 520 Bleach chapter 519 Bleach chapter 518 Bleach chapter 517 Bleach chapter 516 Bleach chapter 515 Bleach chapter 514 Bleach chapter 513 Bleach chapter 512 Bleach chapter 511 Bleach chapter 510 Bleach chapter 509 Bleach chapter 508 Bleach chapter 507 Bleach chapter 506 Bleach chapter 505 Bleach chapter 504 Bleach chapter 503 Bleach chapter 502 Bleach chapter 501 Bleach chapter 500 Bleach chapter 499 Bleach chapter 498 Bleach chapter 497 Bleach chapter 496 Bleach chapter 495 Bleach chapter 494 Bleach chapter 493 Bleach chapter 492 Bleach chapter 491 Bleach chapter 490 Bleach chapter 489 Bleach chapter 488 Bleach chapter 487 Bleach chapter 486 Bleach chapter 485 Bleach chapter 484 Bleach chapter 483 Bleach chapter 482 Bleach chapter 481 Bleach chapter 480 Bleach chapter 479 Bleach chapter 478 Bleach chapter 477 Bleach chapter 476 Bleach chapter 475 Bleach chapter 474 Bleach chapter 473 Bleach chapter 472 Bleach chapter 471 Bleach chapter 470 Bleach chapter 469 Bleach chapter 468 Bleach chapter 467 Bleach chapter 466 Bleach chapter 465 Bleach chapter 464 Bleach chapter 463 Bleach chapter 462 Bleach chapter 461 Bleach chapter 460 Bleach chapter 459 Bleach chapter 458 Bleach chapter 457 Bleach chapter 456 Bleach chapter 455 Bleach chapter 454 Bleach chapter 453 Bleach chapter 452 Bleach chapter 451 Bleach chapter 450 Bleach chapter 449 Bleach chapter 448 Bleach chapter 447 Bleach chapter 446 Bleach chapter 445 Bleach chapter 444 Bleach chapter 443 Bleach chapter 442 Bleach chapter 441 Bleach chapter 440 Bleach chapter 439 Bleach chapter 438 Bleach chapter 437 Bleach chapter 436 Bleach chapter 435 Bleach chapter 434 Bleach chapter 433 Bleach chapter 432 Bleach chapter 431 Bleach chapter 430 Bleach chapter 429 Bleach chapter 428 Bleach chapter 427 Bleach chapter 426 Bleach chapter 425 Bleach chapter 424 Bleach chapter 423 Bleach chapter 422 Bleach chapter 421 Bleach chapter 420 Bleach chapter 419 Bleach chapter 418 Bleach chapter 417 Bleach chapter 416 Bleach chapter 415 Bleach chapter 414 Bleach chapter 413 Bleach chapter 412 Bleach chapter 411 Bleach chapter 410 Bleach chapter 409 Bleach chapter 408 Bleach chapter 407 Bleach chapter 406 Bleach chapter 405 Bleach chapter 404 Bleach chapter 403 Bleach chapter 402 Bleach chapter 401 Bleach chapter 400 Bleach chapter 399 Bleach chapter 398 Bleach chapter 397 Bleach chapter 396 Bleach chapter 395 Bleach chapter 394 Bleach chapter 393 Bleach chapter 392 Bleach chapter 391 Bleach chapter 390 Bleach chapter 389 Bleach chapter 388 Bleach chapter 387 Bleach chapter 386 Bleach chapter 385 Bleach chapter 384 Bleach chapter 383 Bleach chapter 382 Bleach chapter 381 Bleach chapter 380 Bleach chapter 379 Bleach chapter 378 Bleach chapter 377 Bleach chapter 376 Bleach chapter 375 Bleach chapter 374 Bleach chapter 373 Bleach chapter 372 Bleach chapter 371 Bleach chapter 370 Bleach chapter 369 Bleach chapter 368 Bleach chapter 367 Bleach chapter 366 Bleach chapter 365 Bleach chapter 364 Bleach chapter 363 Bleach chapter 362 Bleach chapter 361 Bleach chapter 360 Bleach chapter 359 Bleach chapter 358 Bleach chapter 357 Bleach chapter 356 Bleach chapter 355 Bleach chapter 354 Bleach chapter 353 Bleach chapter 352 Bleach chapter 351 Bleach chapter 350 Bleach chapter 349 Bleach chapter 348 Bleach chapter 347 Bleach chapter 346 Bleach chapter 345 Bleach chapter 344 Bleach chapter 343 Bleach chapter 342 Bleach chapter 341 Bleach chapter 340 Bleach chapter 339 Bleach chapter 338 Bleach chapter 337 Bleach chapter 336 Bleach chapter 335 Bleach chapter 334 Bleach chapter 333 Bleach chapter 332 Bleach chapter 331 Bleach chapter 330 Bleach chapter 329 Bleach chapter 328 Bleach chapter 327 Bleach chapter 326 Bleach chapter 325 Bleach chapter 324 Bleach chapter 323 Bleach chapter 322 Bleach chapter 321 Bleach chapter 320 Bleach chapter 319 Bleach chapter 318 Bleach chapter 317 Bleach chapter 316 Bleach chapter 315 Bleach chapter 314 Bleach chapter 313 Bleach chapter 312 Bleach chapter 311 Bleach chapter 310 Bleach chapter 309 Bleach chapter 308 Bleach chapter 307 Bleach chapter 306 Bleach chapter 305 Bleach chapter 304 Bleach chapter 303 Bleach chapter 302 Bleach chapter 301 Bleach chapter 300 Bleach chapter 299 Bleach chapter 298 Bleach chapter 297 Bleach chapter 296 Bleach chapter 295 Bleach chapter 294 Bleach chapter 293 Bleach chapter 292 Bleach chapter 291 Bleach chapter 290 Bleach chapter 289 Bleach chapter 288 Bleach chapter 287 Bleach chapter 286 Bleach chapter 285 Bleach chapter 284 Bleach chapter 283 Bleach chapter 282 Bleach chapter 281 Bleach chapter 280 Bleach chapter 279 Bleach chapter 278 Bleach chapter 277 Bleach chapter 276 Bleach chapter 275 Bleach chapter 274 Bleach chapter 273 Bleach chapter 272 Bleach chapter 271 Bleach chapter 270 Bleach chapter 269 Bleach chapter 268 Bleach chapter 267 Bleach chapter 266 Bleach chapter 265 Bleach chapter 264 Bleach chapter 263 Bleach chapter 262 Bleach chapter 261 Bleach chapter 260 Bleach chapter 259 Bleach chapter 258 Bleach chapter 257 Bleach chapter 256 Bleach chapter 255 Bleach chapter 254 Bleach chapter 253 Bleach chapter 252 Bleach chapter 251 Bleach chapter 250 Bleach chapter 249 Bleach chapter 248 Bleach chapter 247 Bleach chapter 246 Bleach chapter 245 Bleach chapter 244 Bleach chapter 243 Bleach chapter 242 Bleach chapter 241 Bleach chapter 240 Bleach chapter 239 Bleach chapter 238 Bleach chapter 237 Bleach chapter 236 Bleach chapter 235 Bleach chapter 234 Bleach chapter 233 Bleach chapter 232 Bleach chapter 231 Bleach chapter 230 Bleach chapter 229 Bleach chapter 228 Bleach chapter 227 Bleach chapter 226 Bleach chapter 225 Bleach chapter 224 Bleach chapter 223 Bleach chapter 222 Bleach chapter 221 Bleach chapter 220 Bleach chapter 219 Bleach chapter 218 Bleach chapter 217 Bleach chapter 216 Bleach chapter 215 Bleach chapter 214 Bleach chapter 213 Bleach chapter 212 Bleach chapter 211 Bleach chapter 210 Bleach chapter 209 Bleach chapter 208 Bleach chapter 207 Bleach chapter 206 Bleach chapter 205 Bleach chapter 204 Bleach chapter 203 Bleach chapter 202 Bleach chapter 201 Bleach chapter 200 Bleach chapter 199 Bleach chapter 198 Bleach chapter 197 Bleach chapter 196 Bleach chapter 195 Bleach chapter 194 Bleach chapter 193 Bleach chapter 192 Bleach chapter 191 Bleach chapter 190 Bleach chapter 189 Bleach chapter 188 Bleach chapter 187 Bleach chapter 186 Bleach chapter 185 Bleach chapter 184 Bleach chapter 183 Bleach chapter 182 Bleach chapter 181 Bleach chapter 180 Bleach chapter 179 Bleach chapter 178 Bleach chapter 177 Bleach chapter 176 Bleach chapter 175 Bleach chapter 174 Bleach chapter 173 Bleach chapter 172 Bleach chapter 171 Bleach chapter 170 Bleach chapter 169 Bleach chapter 168 Bleach chapter 167 Bleach chapter 166 Bleach chapter 165 Bleach chapter 164 Bleach chapter 163 Bleach chapter 162 Bleach chapter 161 Bleach chapter 160 Bleach chapter 159 Bleach chapter 158 Bleach chapter 157 Bleach chapter 156 Bleach chapter 155 Bleach chapter 154 Bleach chapter 153 Bleach chapter 152 Bleach chapter 151 Bleach chapter 150 Bleach chapter 149 Bleach chapter 148 Bleach chapter 147 Bleach chapter 146 Bleach chapter 145 Bleach chapter 144 Bleach chapter 143 Bleach chapter 142 Bleach chapter 141 Bleach chapter 140 Bleach chapter 139 Bleach chapter 138 Bleach chapter 137 Bleach chapter 136 Bleach chapter 135 Bleach chapter 134 Bleach chapter 133 Bleach chapter 132 Bleach chapter 131 Bleach chapter 130 Bleach chapter 129 Bleach chapter 128 Bleach chapter 127 Bleach chapter 126 Bleach chapter 125 Bleach chapter 124 Bleach chapter 123 Bleach chapter 122 Bleach chapter 121 Bleach chapter 120 Bleach chapter 119 Bleach chapter 118 Bleach chapter 117 Bleach chapter 116 Bleach chapter 115 Bleach chapter 114 Bleach chapter 113 Bleach chapter 112 Bleach chapter 111 Bleach chapter 110 Bleach chapter 109 Bleach chapter 108 Bleach chapter 107 Bleach chapter 106 Bleach chapter 105 Bleach chapter 104 Bleach chapter 103 Bleach chapter 102 Bleach chapter 101 Bleach chapter 100 Bleach chapter 99 Bleach chapter 98 Bleach chapter 97 Bleach chapter 96 Bleach chapter 95 Bleach chapter 94 Bleach chapter 93 Bleach chapter 92 Bleach chapter 91 Bleach chapter 90 Bleach chapter 89 Bleach chapter 88 Bleach chapter 87 Bleach chapter 86 Bleach chapter 85 Bleach chapter 84 Bleach chapter 83 Bleach chapter 82 Bleach chapter 81 Bleach chapter 80 Bleach chapter 79 Bleach chapter 78 Bleach chapter 77 Bleach chapter 76 Bleach chapter 75 Bleach chapter 74 Bleach chapter 73 Bleach chapter 72 Bleach chapter 71 Bleach chapter 70 Bleach chapter 69 Bleach chapter 68 Bleach chapter 67 Bleach chapter 66 Bleach chapter 65 Bleach chapter 64 Bleach chapter 63 Bleach chapter 62 Bleach chapter 61 Bleach chapter 60 Bleach chapter 59 Bleach chapter 58 Bleach chapter 57 Bleach chapter 56 Bleach chapter 55 Bleach chapter 54 Bleach chapter 53 Bleach chapter 52 Bleach chapter 51 Bleach chapter 50 Bleach chapter 49 Bleach chapter 48 Bleach chapter 47 Bleach chapter 46 Bleach chapter 45 Bleach chapter 44 Bleach chapter 43 Bleach chapter 42 Bleach chapter 41 Bleach chapter 40 Bleach chapter 39 Bleach chapter 38 Bleach chapter 37 Bleach chapter 36 Bleach chapter 35 Bleach chapter 34 Bleach chapter 33 Bleach chapter 32 Bleach chapter 31 Bleach chapter 30 Bleach chapter 29 Bleach chapter 28 Bleach chapter 27 Bleach chapter 26 Bleach chapter 25 Bleach chapter 24 Bleach chapter 23 Bleach chapter 22 Bleach chapter 21 Bleach chapter 20 Bleach chapter 19 Bleach chapter 18 Bleach chapter 17 Bleach chapter 16 Bleach chapter 15 Bleach chapter 14 Bleach chapter 13 Bleach chapter 12 Bleach chapter 11 Bleach chapter 10 Bleach chapter 9 Bleach chapter 8 Bleach chapter 7 Bleach chapter 6 Bleach chapter 5 Bleach chapter 4 Bleach chapter 3 Bleach chapter 2 Bleach chapter 01