Black Cat
Tác giả:
Yabuki Kentaro 
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
16.680
Nội dung:
Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.
Share:
Black Cat chapter 185 Black Cat chapter 184 Black Cat chapter 183 Black Cat chapter 182 Black Cat chapter 181 Black Cat chapter 180 Black Cat chapter 179 Black Cat chapter 178 Black Cat chapter 177 Black Cat chapter 176 Black Cat chapter 175 Black Cat chapter 173 Black Cat chapter 172 Black Cat chapter 171 Black Cat chapter 170 Black Cat chapter 169 Black Cat chapter 168 Black Cat chapter 167 Black Cat chapter 166 Black Cat chapter 165 Black Cat chapter 164 Black Cat chapter 163 Black Cat chapter 162 Black Cat chapter 161 Black Cat chapter 159 Black Cat chapter 157 Black Cat chapter 156 Black Cat chapter 155 Black Cat chapter 154 Black Cat chapter 153 Black Cat chapter 152 Black Cat chapter 151 Black Cat chapter 150 Black Cat chapter 149 Black Cat chapter 148 Black Cat chapter 147 Black Cat chapter 146 Black Cat chapter 145 Black Cat chapter 144 Black Cat chapter 143 Black Cat chapter 142 Black Cat chapter 141 Black Cat chapter 139 Black Cat chapter 136 Black Cat chapter 135 Black Cat chapter 134 Black Cat chapter 133 Black Cat chapter 132 Black Cat chapter 131 Black Cat chapter 130 Black Cat chapter 129 Black Cat chapter 128 Black Cat chapter 127 Black Cat chapter 126 Black Cat chapter 125 Black Cat chapter 124 Black Cat chapter 123 Black Cat chapter 120 Black Cat chapter 119 Black Cat chapter 118 Black Cat chapter 117 Black Cat chapter 116 Black Cat chapter 115 Black Cat chapter 114 Black Cat chapter 113 Black Cat chapter 112 Black Cat chapter 111 Black Cat chapter 110 Black Cat chapter 109 Black Cat chapter 107 Black Cat chapter 106 Black Cat chapter 105 Black Cat chapter 104 Black Cat chapter 103 Black Cat chapter 102 Black Cat chapter 101 Black Cat chapter 100 Black Cat chapter 99 Black Cat chapter 98 Black Cat chapter 97 Black Cat chapter 96 Black Cat chapter 95 Black Cat chapter 94 Black Cat chapter 93 Black Cat chapter 92 Black Cat chapter 91 Black Cat chapter 90 Black Cat chapter 89 Black Cat chapter 88 Black Cat chapter 87 Black Cat chapter 86 Black Cat chapter 85 Black Cat chapter 84 Black Cat chapter 83 Black Cat chapter 82 Black Cat chapter 81 Black Cat chapter 80 Black Cat chapter 79 Black Cat chapter 78 Black Cat chapter 77 Black Cat chapter 76 Black Cat chapter 75 Black Cat chapter 74 Black Cat chapter 73 Black Cat chapter 72 Black Cat chapter 71 Black Cat chapter 70 Black Cat chapter 69 Black Cat chapter 68 Black Cat chapter 67 Black Cat chapter 66 Black Cat chapter 65 Black Cat chapter 64 Black Cat chapter 63 Black Cat chapter 62 Black Cat chapter 61 Black Cat chapter 60 Black Cat chapter 59 Black Cat chapter 58 Black Cat chapter 57 Black Cat chapter 56 Black Cat chapter 55 Black Cat chapter 54 Black Cat chapter 53 Black Cat chapter 52 Black Cat chapter 51 Black Cat chapter 50 Black Cat chapter 49 Black Cat chapter 48 Black Cat chapter 47 Black Cat chapter 46 Black Cat chapter 45 Black Cat chapter 44 Black Cat chapter 43 Black Cat chapter 42 Black Cat chapter 41 Black Cat chapter 40 Black Cat chapter 39 Black Cat chapter 38 Black Cat chapter 37 Black Cat chapter 36 Black Cat chapter 35 Black Cat chapter 34 Black Cat chapter 33 Black Cat chapter 32 Black Cat chapter 31 Black Cat chapter 30 Black Cat chapter 29 Black Cat chapter 28 Black Cat chapter 27 Black Cat chapter 26 Black Cat chapter 25 Black Cat chapter 24 Black Cat chapter 23 Black Cat chapter 22 Black Cat chapter 21 Black Cat chapter 20 Black Cat chapter 19 Black Cat chapter 18 Black Cat chapter 17 Black Cat chapter 16 Black Cat chapter 15 Black Cat chapter 14 Black Cat chapter 13 Black Cat chapter 12 Black Cat chapter 11 Black Cat chapter 10 Black Cat chapter 9 Black Cat chapter 8 Black Cat chapter 7 Black Cat chapter 6 Black Cat chapter 5 Black Cat chapter 4 Black Cat chapter 3 Black Cat chapter 2 Black Cat chapter 1