Beelzebub
Tên khác:
Vua Quỷ
Tác giả:
Tamura Ryuuhei 
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , School Life , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
35.773
Nội dung:
Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất.
Share:
Beelzebub extra 6 - end Beelzebub extra 5 Beelzebub extra 4 Beelzebub extra 3 Beelzebub extra 2 - đoàn quân ishiyama đi biển Beelzebub extra 1 Beelzebub chapter 240 - kết thúc Beelzebub chapter 239 Beelzebub chapter 238 Beelzebub chapter 237 Beelzebub chapter 236 Beelzebub chapter 235 Beelzebub chapter 234 Beelzebub chapter 233 Beelzebub chapter 232 Beelzebub chapter 231 Beelzebub chapter 230 Beelzebub chapter 229 Beelzebub chapter 228 Beelzebub chapter 227 Beelzebub chapter 226 Beelzebub chapter 225 Beelzebub chapter 224 Beelzebub chapter 223 Beelzebub chapter 222 Beelzebub chapter 221 Beelzebub chapter 220 Beelzebub chapter 219 Beelzebub chapter 218 Beelzebub chapter 217 Beelzebub chapter 216 Beelzebub chapter 215 Beelzebub chapter 214 Beelzebub chapter 213 Beelzebub chapter 212 Beelzebub chapter 211 Beelzebub chapter 210 Beelzebub chapter 209 Beelzebub chapter 208 Beelzebub chapter 207 Beelzebub chapter 206 Beelzebub chapter 205 Beelzebub chapter 204 Beelzebub chapter 203 Beelzebub chapter 202 Beelzebub chapter 201 Beelzebub chapter 200 Beelzebub chapter 199 Beelzebub chapter 198 Beelzebub chapter 197 Beelzebub chapter 196 Beelzebub chapter 195 Beelzebub chapter 194 Beelzebub chapter 193 Beelzebub chapter 192 Beelzebub chapter 191 Beelzebub chapter 190 Beelzebub chapter 189 Beelzebub chapter 188 Beelzebub chapter 187 Beelzebub chapter 186 Beelzebub chapter 185 Beelzebub chapter 184 Beelzebub chapter 183 Beelzebub chapter 182 Beelzebub chapter 181 Beelzebub chapter 180 Beelzebub chapter 179 Beelzebub chapter 178 Beelzebub chapter 177 Beelzebub chapter 176 Beelzebub chapter 175 Beelzebub chapter 174 Beelzebub chapter 173 Beelzebub chapter 172 Beelzebub chapter 171 Beelzebub chapter 170 Beelzebub chapter 169 Beelzebub chapter 168 Beelzebub chapter 167 Beelzebub chapter 166 Beelzebub chapter 165 Beelzebub chapter 164 Beelzebub chapter 163 Beelzebub chapter 162 Beelzebub chapter 161 Beelzebub chapter 160 Beelzebub chapter 159 Beelzebub chapter 158 Beelzebub chapter 157 Beelzebub chapter 156 Beelzebub chapter 155 Beelzebub chapter 154 Beelzebub chapter 153 Beelzebub chapter 152 Beelzebub chapter 151 Beelzebub chapter 150 Beelzebub chapter 149 Beelzebub chapter 148 Beelzebub chapter 147 Beelzebub chapter 146 Beelzebub chapter 145 Beelzebub chapter 144 Beelzebub chapter 143 Beelzebub chapter 142 Beelzebub chapter 141 Beelzebub chapter 140 Beelzebub chapter 139 Beelzebub chapter 138 Beelzebub chapter 137 Beelzebub chapter 136 Beelzebub chapter 135 Beelzebub chapter 134 Beelzebub chapter 133 Beelzebub chapter 132 Beelzebub chapter 131 Beelzebub chapter 130 Beelzebub chapter 129 Beelzebub chapter 128 Beelzebub chapter 127 Beelzebub chapter 126 Beelzebub chapter 125 Beelzebub chapter 124 Beelzebub chapter 123 Beelzebub chapter 122 Beelzebub chapter 121 Beelzebub chapter 120 Beelzebub chapter 119 Beelzebub chapter 118 Beelzebub chapter 117 Beelzebub chapter 116 Beelzebub chapter 115 Beelzebub chapter 114 Beelzebub chapter 113 Beelzebub chapter 112 Beelzebub chapter 111 Beelzebub chapter 110 Beelzebub chapter 109 Beelzebub chapter 108 Beelzebub chapter 107 Beelzebub chapter 106 Beelzebub chapter 105 Beelzebub chapter 104 Beelzebub chapter 103 Beelzebub chapter 102 Beelzebub chapter 101 Beelzebub chapter 100 Beelzebub chapter 99 Beelzebub chapter 98 Beelzebub chapter 97 Beelzebub chapter 96 Beelzebub chapter 95 Beelzebub chapter 94 Beelzebub chapter 93 Beelzebub chapter 92 Beelzebub chapter 91 Beelzebub chapter 90 Beelzebub chapter 89 Beelzebub chapter 88 Beelzebub chapter 87 Beelzebub chapter 86 Beelzebub chapter 85 Beelzebub chapter 84 Beelzebub chapter 83 Beelzebub chapter 82 Beelzebub chapter 81 Beelzebub chapter 80 Beelzebub chapter 79 Beelzebub chapter 78 Beelzebub chapter 77 Beelzebub chapter 76 Beelzebub chapter 75 Beelzebub chapter 74 Beelzebub chapter 73 Beelzebub chapter 72 Beelzebub chapter 71 Beelzebub chapter 70 Beelzebub chapter 69 Beelzebub chapter 68 Beelzebub chapter 67 Beelzebub chapter 66 Beelzebub chapter 65 Beelzebub chapter 64 Beelzebub chapter 63 Beelzebub chapter 62 Beelzebub chapter 61 Beelzebub chapter 60 Beelzebub chapter 59 Beelzebub chapter 58 Beelzebub chapter 57 Beelzebub chapter 56 Beelzebub chapter 55 Beelzebub chapter 54 Beelzebub chapter 53 Beelzebub chapter 52 Beelzebub chapter 51 Beelzebub chapter 50 Beelzebub chapter 49 Beelzebub chapter 48 Beelzebub chapter 47 Beelzebub chapter 46 Beelzebub chapter 45 Beelzebub chapter 44 Beelzebub chapter 43 Beelzebub chapter 42 Beelzebub chapter 41 Beelzebub chapter 40 Beelzebub chapter 39 Beelzebub chapter 38 Beelzebub chapter 37 Beelzebub chapter 36 Beelzebub chapter 35 Beelzebub chapter 34 Beelzebub chapter 33 Beelzebub chapter 32 Beelzebub chapter 31 Beelzebub chapter 30 Beelzebub chapter 29 Beelzebub chapter 28 Beelzebub chapter 27 Beelzebub chapter 26 Beelzebub chapter 25 Beelzebub chapter 24 Beelzebub chapter 23 Beelzebub chapter 22 Beelzebub chapter 21 Beelzebub chapter 20 Beelzebub chapter 19 Beelzebub chapter 18 Beelzebub chapter 17 Beelzebub chapter 16 Beelzebub chapter 15 Beelzebub chapter 14 Beelzebub chapter 13 Beelzebub chapter 12 Beelzebub chapter 11 Beelzebub chapter 10 Beelzebub chapter 9 Beelzebub chapter 8 Beelzebub chapter 7 Beelzebub chapter 6 Beelzebub chapter 5 Beelzebub chapter 4 Beelzebub chapter 3 Beelzebub chapter 2 Beelzebub chapter 1