Battle Royale
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
65.436
Nội dung:
Một câu chuyện giả tưởng, xảy ra trong tương lai, có một game show truyền hình _ Trò chơi sinh tử. Thí sinh tham gia trò chơi là những học sinh lớp 9 được bốc thăm trúng. Luật trò chơi:người chiến thắng là người còn sống sót duy nhất sau 3 ngày ở trên 1 đảo hoang. Vũ khí khác nhau được trao cho mỗi thí sinh và lần lượt từng người đi ra ngoài chờ điều kinh khủng xảy đến. 
Share:
Battle Royale chapter 119 Battle Royale chapter 118 Battle Royale chapter 117 Battle Royale chapter 116 Battle Royale chapter 115 Battle Royale chapter 114 Battle Royale chapter 113 Battle Royale chapter 112 Battle Royale chapter 111 Battle Royale chapter 110 Battle Royale chapter 109 Battle Royale chapter 108 Battle Royale chapter 107 Battle Royale chapter 106 Battle Royale chapter 105 Battle Royale chapter 104 Battle Royale chapter 103 Battle Royale chapter 102 Battle Royale chapter 101 Battle Royale chapter 100 Battle Royale chapter 99 Battle Royale chapter 98 Battle Royale chapter 97 Battle Royale chapter 96 Battle Royale chapter 95 Battle Royale chapter 94 Battle Royale chapter 93 Battle Royale chapter 92 Battle Royale chapter 91 Battle Royale chapter 90 Battle Royale chapter 89 Battle Royale chapter 88 Battle Royale chapter 87 Battle Royale chapter 86 Battle Royale chapter 85 Battle Royale chapter 84 Battle Royale chapter 83 Battle Royale chapter 82 Battle Royale chapter 81 Battle Royale chapter 80 Battle Royale chapter 79 Battle Royale chapter 78 Battle Royale chapter 77 Battle Royale chapter 76 Battle Royale chapter 75 Battle Royale chapter 74 Battle Royale chapter 73 Battle Royale chapter 72 Battle Royale chapter 71 Battle Royale chapter 70 Battle Royale chapter 69 Battle Royale chapter 68 Battle Royale chapter 67 Battle Royale chapter 66 Battle Royale chapter 65 Battle Royale chapter 64 Battle Royale chapter 63 Battle Royale chapter 62 Battle Royale chapter 61 Battle Royale chapter 60 Battle Royale chapter 59 Battle Royale chapter 58 Battle Royale chapter 57 Battle Royale chapter 56 Battle Royale chapter 55 Battle Royale chapter 54 Battle Royale chapter 53 Battle Royale chapter 52 Battle Royale chapter 51 Battle Royale chapter 50 Battle Royale chapter 49 Battle Royale chapter 48 Battle Royale chapter 47 Battle Royale chapter 46 Battle Royale chapter 45 Battle Royale chapter 44 Battle Royale chapter 43 Battle Royale chapter 42 Battle Royale chapter 41 Battle Royale chapter 40 Battle Royale chapter 39 Battle Royale chapter 38 Battle Royale chapter 37 Battle Royale chapter 36 Battle Royale chapter 35 Battle Royale chapter 34 Battle Royale chapter 33 Battle Royale chapter 32 Battle Royale chapter 31 Battle Royale chapter 30 Battle Royale chapter 29 Battle Royale chapter 28 Battle Royale chapter 27 Battle Royale chapter 26 Battle Royale chapter 25 Battle Royale chapter 24 Battle Royale chapter 23 Battle Royale chapter 22 Battle Royale chapter 21 Battle Royale chapter 20 Battle Royale chapter 19 Battle Royale chapter 18 Battle Royale chapter 17 Battle Royale chapter 16 Battle Royale chapter 15 Battle Royale chapter 14 Battle Royale chapter 13 Battle Royale chapter 12 Battle Royale chapter 11 Battle Royale chapter 10 Battle Royale chapter 9 Battle Royale chapter 8 Battle Royale chapter 7 Battle Royale chapter 6 Battle Royale chapter 5 Battle Royale chapter 4 Battle Royale chapter 3 Battle Royale chapter 2 Battle Royale chapter 1