Batman: Whatever Happened to the Caped Crusader?
Tác giả:
DC Comics
Thể loại:
Action , Drama , Fantasy , Horror , Mature , Comic
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
469
Nội dung:
Câu chuyện về cái chết của BATMAN và sự thật phía sau đó!
Share: