Bastard
Tên khác:
Đứa con của quỷ
Tác giả:
Hwang Youngchan , Kim Kanbi
Thể loại:
Horror , Psychological , Webtoon
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
10.139
Nội dung:
Câu chuyện kể về cuộc chiến bảo vệ người mình yêu quý của một cậu bé trung học yếu đuổi khỏi tay của kẻ sát nhân hàng loạt. Bí mật về kẻ sát nhân và quá khứ của cậu bé sẽ được tiết lệ qua từng chương truyện...
Share:
Bastard chap 93 : hết. Bastard chap 92 Bastard chap 91 Bastard chap 90 Bastard chap 89 : bí mật kinh hoàng hé lộ - hồi kết dần kề. Bastard chap 88 Bastard chap 87 Bastard chap 86 Bastard chap 85 Bastard chap 84 Bastard chap 83 Bastard chap 82 Bastard chap 81 Bastard chap 80 Bastard chap 79 Bastard chap 78 Bastard chap 77 Bastard chap 76 Bastard chap 75 Bastard chap 74 Bastard chap 73 Bastard chap 72 Bastard chap 71 Bastard chap 70 Bastard chap 69 Bastard chap 68 Bastard chap 67 Bastard chap 66 Bastard chap 65 Bastard chap 64 Bastard chap 63 Bastard chap 62 Bastard chap 61 Bastard chap 60 Bastard chap 59 Bastard chap 58 Bastard chap 57 Bastard chap 56 Bastard chap 55 Bastard chap 54 Bastard chap 53 Bastard chap 52 Bastard chap 51 Bastard chap 50 Bastard chap 49 Bastard chap 48 Bastard chap 47 Bastard chap 46 Bastard chap 45 Bastard chap 44 Bastard chap 43 Bastard chap 42 Bastard chap 41 Bastard chap 40 Bastard chap 39 Bastard chap 38 Bastard chap 37 Bastard chap 36 Bastard chap 35 Bastard chap 34 Bastard chap 33 Bastard chap 32 Bastard chap 31 Bastard chap 30 Bastard chap 29 Bastard chap 28 Bastard chap 27 Bastard chap 26 Bastard chap 25 Bastard chap 24 Bastard chap 23 Bastard chap 22 Bastard chap 21 Bastard chap 20 Bastard chap 19 Bastard chap 18 Bastard chap 17 Bastard chap 16 Bastard chap 15 Bastard chap 14 Bastard chap 13 Bastard chap 12 Bastard chap 11 Bastard chap 10 Bastard chap 9 Bastard chap 8 Bastard chap 7 Bastard chap 6 Bastard chap 5 Bastard chap 4 Bastard chap 3 Bastard chap 2 Bastard chap 1