Bàn Long
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Mature , Adventure , Fantasy , Manhua , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
14.209
Nội dung:
Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ! Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ! (Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)
Share:
Bàn Long chapter 170 [end] Bàn Long chapter 169 Bàn Long chapter 168 Bàn Long chapter 167 Bàn Long chapter 166 Bàn Long chapter 165 Bàn Long chapter 164 Bàn Long chapter 163 Bàn Long chapter 162 Bàn Long chapter 161 Bàn Long chapter 160 Bàn Long chapter 159 Bàn Long chapter 158 Bàn Long chapter 157 Bàn Long chapter 156 Bàn Long chapter 155 Bàn Long chapter 154 Bàn Long chapter 153 Bàn Long chapter 152 Bàn Long chapter 151 Bàn Long chapter 150 Bàn Long chapter 149 Bàn Long chapter 148 Bàn Long chapter 147 Bàn Long chapter 146 Bàn Long chapter 145 Bàn Long chapter 144 Bàn Long chapter 143 Bàn Long chapter 142 Bàn Long chapter 141 Bàn Long chapter 140 Bàn Long chapter 139 Bàn Long chapter 138 Bàn Long chapter 137 Bàn Long chapter 136 Bàn Long chapter 135 Bàn Long chapter 134 Bàn Long chapter 133 Bàn Long chapter 132 Bàn Long chapter 131 Bàn Long chapter 130 Bàn Long chapter 129 Bàn Long chapter 128 Bàn Long chapter 127 Bàn Long chapter 126 Bàn Long chapter 125 Bàn Long chapter 124 Bàn Long chapter 123 Bàn Long chapter 122 Bàn Long chapter 121 Bàn Long chapter 120 Bàn Long chapter 119 Bàn Long chapter 118 Bàn Long chapter 117 Bàn Long chapter 116 Bàn Long chapter 115 Bàn Long chapter 114 Bàn Long chapter 113 Bàn Long chapter 112 Bàn Long chapter 111 Bàn Long chapter 110 Bàn Long chapter 109 Bàn Long chapter 108 Bàn Long chapter 107 Bàn Long chapter 106 Bàn Long chapter 105 Bàn Long chapter 104 Bàn Long chapter 104 Bàn Long chapter 103 Bàn Long chapter 102 Bàn Long chapter 101 Bàn Long chapter 100 Bàn Long chapter 99 Bàn Long chapter 98 Bàn Long chapter 97 Bàn Long chapter 96 Bàn Long chapter 95 Bàn Long chapter 94 Bàn Long chapter 93 Bàn Long chapter 92 Bàn Long chapter 91 Bàn Long chapter 90 Bàn Long chapter 89 Bàn Long chapter 88 Bàn Long chapter 87 Bàn Long chapter 86 Bàn Long chapter 85 Bàn Long chapter 84 Bàn Long chapter 83 Bàn Long chapter 82 Bàn Long chapter 81 Bàn Long chapter 80 Bàn Long chapter 79 Bàn Long chapter 78 Bàn Long chapter 77 Bàn Long chapter 76 Bàn Long chapter 75 Bàn Long chapter 74 Bàn Long chapter 73 Bàn Long chapter 72 Bàn Long chapter 71 Bàn Long chapter 70 Bàn Long chapter 69 Bàn Long chapter 68 Bàn Long chapter 67 Bàn Long chapter 66 Bàn Long chapter 65 Bàn Long chapter 64 Bàn Long chapter 63 Bàn Long chapter 62 Bàn Long chapter 61 Bàn Long chapter 60 Bàn Long chapter 59 Bàn Long chapter 58 Bàn Long chapter 57 Bàn Long chapter 56 Bàn Long chapter 55 Bàn Long chapter 54 Bàn Long chapter 53 Bàn Long chapter 52 Bàn Long chapter 51 Bàn Long chapter 50 Bàn Long chapter 49 Bàn Long chapter 48 Bàn Long chapter 47 Bàn Long chapter 46 Bàn Long chapter 45 Bàn Long chapter 44 Bàn Long chapter 43 Bàn Long chapter 42 Bàn Long chapter 41 Bàn Long chapter 40 Bàn Long chapter 39 Bàn Long chapter 38 Bàn Long chapter 37 Bàn Long chapter 36 Bàn Long chapter 35 Bàn Long chapter 34 Bàn Long chapter 33 Bàn Long chapter 32 Bàn Long chapter 31 Bàn Long chapter 30 Bàn Long chapter 29 Bàn Long chapter 28 Bàn Long chapter 27 Bàn Long chapter 26 Bàn Long chapter 25 Bàn Long chapter 24 Bàn Long chapter 23 Bàn Long chapter 22 Bàn Long chapter 21 Bàn Long chapter 20 Bàn Long chapter 19 Bàn Long chapter 18 Bàn Long chapter 17 Bàn Long chapter 16 Bàn Long chapter 15 Bàn Long chapter 14 Bàn Long chapter 13 Bàn Long chapter 12 Bàn Long chapter 11 Bàn Long chapter 10 Bàn Long chapter 9 Bàn Long chapter 8 Bàn Long chapter 7 Bàn Long chapter 6 Bàn Long chapter 5 Bàn Long chapter 4 Bàn Long chapter 3 Bàn Long chapter 2 Bàn Long chapter 1