Area D
Tên khác:
Area D - Inouryouiki; Area D - Inoyouiki; AreaD
Tác giả:
NANATSUKI Kyouichi , Yang Kyung-Il
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Horror , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
22.251
Nội dung:
Vào một ngày nọ, bỗng có một luồn sáng kì lạ vụt ngang qua bầu trời. Cái ngày ấy đã thay đổi toàn bộ loài người và tạo ra "Những kẻ biến đổi" có khả năng sử dụng siêu năng lực. Những kẻ đó, được áp giải tới một "Ngục đảo" biệt lập tên là "Khu vực D" hay "Đảo D". Chưa có ai đặt chân lên hòn đảo đó mà quay trở về... Còn chuyện gì xảy ra trên đảo đó thì đọc sẽ biết
Share:
Area D chap 137 (hamtruyen) [end] Area D chap 136 (hamtruyen) Area D chap 135 (hamtruyen) Area D chap 134 Area D chap 133 Area D chap 132 Area D chap 131 Area D chap 130 Area D chap 129 Area D chap 128 Area D chap 127 Area D chap 126 Area D chap 125 Area D chap 124 Area D chap 123 Area D chap 122 Area D chap 121 Area D chap 120 Area D chap 119 Area D chap 118 Area D chap 117 Area D chap 116 Area D chap 115 Area D chap 114 Area D chap 113 Area D chap 112 Area D chap 111 Area D chap 110 Area D chap 109 Area D chap 108 Area D chap 107 Area D chap 106 Area D chap 105 Area D chap 104 Area D chap 103 Area D chap 102 Area D chap 101 Area D chap 100 Area D chap 99 Area D chap 98 Area D chap 97 Area D chap 96 Area D chap 95 Area D chap 94 Area D chap 93 Area D chap 92 Area D chap 91 Area D chap 90 Area D chap 89 Area D chap 88 Area D chap 87 Area D chap 86 Area D chap 85 Area D chap 84 Area D chap 83 Area D chap 82 Area D chap 81 Area D chap 80 Area D chap 79 Area D chap 78 Area D chap 77 Area D chap 76 Area D chap 75 Area D chap 74 Area D chap 73 Area D chap 72 Area D chap 71 Area D chap 70 Area D chap 69 Area D chap 68 Area D chap 67 Area D chap 66 Area D chap 65 Area D chap 64 Area D chap 63 Area D chap 62 Area D chap 61 Area D chap 60 Area D chap 59 Area D chap 58 Area D chap 57 Area D chap 56 Area D chap 55 Area D chap 54 Area D chap 53 Area D chap 52 Area D chap 51 Area D chap 50 Area D chap 49 Area D chap 48 Area D chap 47 Area D chap 46 Area D chap 45 Area D chap 44 Area D chap 43 Area D chap 42 Area D chap 41 Area D chap 40 Area D chap 39 Area D chap 38 Area D chap 37 Area D chap 36 Area D chap 35 Area D chap 34 Area D chap 33 Area D chap 32 Area D chap 31 Area D chap 30 Area D chap 29 Area D chap 28 Area D chap 27 Area D chap 26 Area D chap 25 Area D chap 24 Area D chap 23 Area D chap 22 Area D chap 21 Area D chap 20 Area D chap 19 Area D chap 18 Area D chap 17 Area D chap 16 Area D chap 15 Area D chap 14 Area D chap 13 Area D chap 12 Area D chap 11 Area D chap 10 Area D chap 9 Area D chap 8 Area D chap 7 Area D chap 6 Area D chap 5 Area D chap 4 Area D chap 3 Area D chap 2 Area D chap 1