Ant-Man 2015
Tác giả:
Marvel Comics 
Thể loại:
Action , Mature , Adventure , Comic , Slice of Life , Science fiction
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
476
Nội dung:
Khi Hank Pym, Ant-Man đầu tiên, từ bỏ công việc này, một kẻ khác đã nắm lấy cơ hội (er, thực ra là trộm bộ trang phục) - Chẳng ai khác ngoài Scott Lang! Bỏ lại sau lưng quá khứ hơi bẩn thỉu, Scott nhận được khả năng thay đổi kích cỡ, giao tiếp với loài kiến của Ant-Man!
Share: