Ansatsu Kyoushitsu
Tên khác:
Assassination Classroom
Tác giả:
Matsui Yuusei
Thể loại:
Action , Comedy , School Life , Sci-fi , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
27.275
Nội dung:
“Ta là người đã phá huỷ mặt trăng” “Hãy ám sát ta nếu các ngươi muốn cứu lấy trái đất” Một con bạch tuộc chẳng biết tự lỗ nào chui lên cứ luôn miệng gào thét hai câu này và đòi làm thầy giáo của đám học sinh cá biệt lớp 3-E. Chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì khi bản thân không muốn chết nhưng cứ thích khuyến khích người ta ám sát mình. Để coi cái lớp học sát thủ này rồi sẽ đi về đâu...
Share:
Ansatsu Kyoushitsu side story 1 Ansatsu Kyoushitsu chap 180 Ansatsu Kyoushitsu chap 179 Ansatsu Kyoushitsu korosensei quest 2.5 : câu chuyện bên lề 2 Ansatsu Kyoushitsu chap 178 Ansatsu Kyoushitsu korosensei quest 2 : quỷ đỏ Ansatsu Kyoushitsu chap 177 Ansatsu Kyoushitsu chap 176 Ansatsu Kyoushitsu chap 175 Ansatsu Kyoushitsu chap 174 Ansatsu Kyoushitsu chap 173 Ansatsu Kyoushitsu chap 172 Ansatsu Kyoushitsu chap 171 Ansatsu Kyoushitsu chap 170 Ansatsu Kyoushitsu chap 169 Ansatsu Kyoushitsu chap 168 Ansatsu Kyoushitsu chap 167 Ansatsu Kyoushitsu korosensei quest 1.5 : câu chuyện bên lề Ansatsu Kyoushitsu korosensei quest 1 : quỷ vương xuất hiện Ansatsu Kyoushitsu chap 166 Ansatsu Kyoushitsu chap 165 Ansatsu Kyoushitsu chap 164 Ansatsu Kyoushitsu chap 163 Ansatsu Kyoushitsu chap 162 Ansatsu Kyoushitsu chap 161 Ansatsu Kyoushitsu chap 160 Ansatsu Kyoushitsu chap 159 Ansatsu Kyoushitsu chap 158 Ansatsu Kyoushitsu chap 157 Ansatsu Kyoushitsu chap 156 Ansatsu Kyoushitsu chap 155 Ansatsu Kyoushitsu chap 154 Ansatsu Kyoushitsu chap 153 Ansatsu Kyoushitsu chap 152 Ansatsu Kyoushitsu chap 151 Ansatsu Kyoushitsu chap 150 Ansatsu Kyoushitsu chap 149 Ansatsu Kyoushitsu chap 148 Ansatsu Kyoushitsu chap 147 Ansatsu Kyoushitsu chap 146 Ansatsu Kyoushitsu chap 145 Ansatsu Kyoushitsu chap 144 Ansatsu Kyoushitsu chap 143 Ansatsu Kyoushitsu chap 142 Ansatsu Kyoushitsu chap 141 Ansatsu Kyoushitsu chap 140 Ansatsu Kyoushitsu chap 139 Ansatsu Kyoushitsu chap 138 Ansatsu Kyoushitsu chap 137 Ansatsu Kyoushitsu chap 136 Ansatsu Kyoushitsu chap 135 Ansatsu Kyoushitsu chap 134 Ansatsu Kyoushitsu chap 133 Ansatsu Kyoushitsu chap 132 Ansatsu Kyoushitsu chap 131 Ansatsu Kyoushitsu chap 130 Ansatsu Kyoushitsu chap 129 Ansatsu Kyoushitsu chap 128 Ansatsu Kyoushitsu chap 127 Ansatsu Kyoushitsu chap 126 Ansatsu Kyoushitsu chap 125 Ansatsu Kyoushitsu chap 124 Ansatsu Kyoushitsu chap 123 Ansatsu Kyoushitsu chap 122 Ansatsu Kyoushitsu chap 121 Ansatsu Kyoushitsu chap 120 Ansatsu Kyoushitsu chap 119 Ansatsu Kyoushitsu chap 118 Ansatsu Kyoushitsu chap 117 Ansatsu Kyoushitsu chap 116 Ansatsu Kyoushitsu chap 115 Ansatsu Kyoushitsu chap 114 Ansatsu Kyoushitsu chap 113 Ansatsu Kyoushitsu chap 112 Ansatsu Kyoushitsu chap 111 Ansatsu Kyoushitsu chap 110 Ansatsu Kyoushitsu chap 109 Ansatsu Kyoushitsu chap 108 Ansatsu Kyoushitsu chap 107 Ansatsu Kyoushitsu chap 106 Ansatsu Kyoushitsu chap 105 Ansatsu Kyoushitsu chap 104 Ansatsu Kyoushitsu chap 103 Ansatsu Kyoushitsu chap 102 Ansatsu Kyoushitsu chap 101 Ansatsu Kyoushitsu chap 100 Ansatsu Kyoushitsu chap 99 Ansatsu Kyoushitsu chap 98 Ansatsu Kyoushitsu chap 97 Ansatsu Kyoushitsu chap 96 Ansatsu Kyoushitsu chap 95 Ansatsu Kyoushitsu chap 94 Ansatsu Kyoushitsu chap 93 Ansatsu Kyoushitsu chap 92 Ansatsu Kyoushitsu chap 91 Ansatsu Kyoushitsu chap 90 Ansatsu Kyoushitsu chap 89 Ansatsu Kyoushitsu chap 88 Ansatsu Kyoushitsu chap 87 Ansatsu Kyoushitsu chap 86 Ansatsu Kyoushitsu chap 85 Ansatsu Kyoushitsu chap 84 Ansatsu Kyoushitsu chap 83 Ansatsu Kyoushitsu chap 82 Ansatsu Kyoushitsu chap 81 Ansatsu Kyoushitsu chap 80 Ansatsu Kyoushitsu chap 79 Ansatsu Kyoushitsu chap 78 Ansatsu Kyoushitsu chap 77 Ansatsu Kyoushitsu chap 76 Ansatsu Kyoushitsu chap 75 Ansatsu Kyoushitsu chap 74 Ansatsu Kyoushitsu chap 73 Ansatsu Kyoushitsu chap 72 Ansatsu Kyoushitsu chap 71 Ansatsu Kyoushitsu chap 70 Ansatsu Kyoushitsu chap 69 Ansatsu Kyoushitsu chap 68 Ansatsu Kyoushitsu chap 67 Ansatsu Kyoushitsu chap 66 Ansatsu Kyoushitsu chap 65 Ansatsu Kyoushitsu chap 64 Ansatsu Kyoushitsu chap 63 Ansatsu Kyoushitsu chap 62 Ansatsu Kyoushitsu chap 61 Ansatsu Kyoushitsu chap 60 Ansatsu Kyoushitsu chap 59 Ansatsu Kyoushitsu chap 58 Ansatsu Kyoushitsu chap 57 Ansatsu Kyoushitsu chap 56 Ansatsu Kyoushitsu chap 55 Ansatsu Kyoushitsu chap 54 Ansatsu Kyoushitsu chap 53 Ansatsu Kyoushitsu chap 52 Ansatsu Kyoushitsu chap 51 Ansatsu Kyoushitsu chap 50 Ansatsu Kyoushitsu chap 49 Ansatsu Kyoushitsu chap 48 Ansatsu Kyoushitsu chap 47 Ansatsu Kyoushitsu chap 46 Ansatsu Kyoushitsu chap 45 Ansatsu Kyoushitsu chap 44 Ansatsu Kyoushitsu chap 43 Ansatsu Kyoushitsu chap 42 Ansatsu Kyoushitsu chap 41 Ansatsu Kyoushitsu chap 40 Ansatsu Kyoushitsu chap 39 Ansatsu Kyoushitsu chap 38 Ansatsu Kyoushitsu chap 37 Ansatsu Kyoushitsu chap 36 Ansatsu Kyoushitsu chap 35 Ansatsu Kyoushitsu chap 34 Ansatsu Kyoushitsu chap 33 Ansatsu Kyoushitsu chap 32 Ansatsu Kyoushitsu chap 31 Ansatsu Kyoushitsu chap 30 Ansatsu Kyoushitsu chap 29 Ansatsu Kyoushitsu chap 28 Ansatsu Kyoushitsu chap 27 Ansatsu Kyoushitsu chap 26 Ansatsu Kyoushitsu chap 25 Ansatsu Kyoushitsu chap 24 Ansatsu Kyoushitsu chap 23 Ansatsu Kyoushitsu chap 22 Ansatsu Kyoushitsu chap 21 Ansatsu Kyoushitsu chap 20 Ansatsu Kyoushitsu chap 19 Ansatsu Kyoushitsu chap 18 Ansatsu Kyoushitsu chap 17 Ansatsu Kyoushitsu chap 16 Ansatsu Kyoushitsu chap 15 Ansatsu Kyoushitsu chap 14 Ansatsu Kyoushitsu chap 13 Ansatsu Kyoushitsu chap 12 Ansatsu Kyoushitsu chap 11 Ansatsu Kyoushitsu chap 10 Ansatsu Kyoushitsu chap 9 Ansatsu Kyoushitsu chap 8 Ansatsu Kyoushitsu chap 7 Ansatsu Kyoushitsu chap 6 Ansatsu Kyoushitsu chap 5 Ansatsu Kyoushitsu chap 4 Ansatsu Kyoushitsu chap 3 Ansatsu Kyoushitsu chap 2 Ansatsu Kyoushitsu chap 1