Ám Hành Ngự Sử
Tên khác:
Shin Angyo Onshi
Tác giả:
Yang Kyung-Il , Youn In-Wan
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Historical , Manhwa
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
92.720
Nội dung:
Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân. Ở phần đầu câu chuyện, Jushin đã bị diệt vong và bị phân tách thành nhiều thái ấp và vương quốc, nhiều nơi bị cai trị bởi những tên quan đồi bại và bạo ngược. Ám Hành Ngự Sử đi theo cuộc hành trình của một trong những ám hành ngự sử còn sót lại, Munsu, khi mà anh vẫn lang thang khắp đất nước và giải quyết những hỗn loạn bị gây ra bởi sự diệt vong của Jushin. Mặc dù ban đầu truyện được chia ra từng hồi, những tiến triển của truyện dần trở thành rõ ràng là những cuộc du hành của Munsu không phải là ngẫu nhiên. Sự thật là, Munsu đang tìm kiếm kẻ đã ám sát người bạn thân nhất của anh, đức vua của Jushin, một hành động dẫn tới sự diệt vong của đất nước. Nhưng khi Munsu dần đạt tới mục tiêu của anh, anh đã bất ngờ gặp lại những người bạn và đồng chí cũ trong quá khứ, một số đã chuyển lòng trung thành đối với anh thành sự thù địch. Qua họ ta thấy rằng Munsu không phải luôn luôn là một ám hành ngự sử và chính bản thân anh cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của nhà vua và sự diệt vong của Jushin sau đó.
Share:
Ám Hành Ngự Sử chap 78 Ám Hành Ngự Sử chap 77 Ám Hành Ngự Sử chap 76 Ám Hành Ngự Sử chap 75 Ám Hành Ngự Sử chap 74 Ám Hành Ngự Sử chap 73 Ám Hành Ngự Sử chap 72 Ám Hành Ngự Sử chap 71 Ám Hành Ngự Sử chap 70 Ám Hành Ngự Sử chap 69 Ám Hành Ngự Sử chap 68 Ám Hành Ngự Sử chap 67 Ám Hành Ngự Sử chap 66 Ám Hành Ngự Sử chap 65 Ám Hành Ngự Sử chap 64 Ám Hành Ngự Sử chap 63 Ám Hành Ngự Sử chap 62 Ám Hành Ngự Sử chap 61 Ám Hành Ngự Sử chap 60 Ám Hành Ngự Sử chap 59 Ám Hành Ngự Sử chap 58 Ám Hành Ngự Sử chap 57 Ám Hành Ngự Sử chap 56 Ám Hành Ngự Sử chap 55 Ám Hành Ngự Sử chap 54 Ám Hành Ngự Sử chap 53 Ám Hành Ngự Sử chap 52 Ám Hành Ngự Sử chap 51 Ám Hành Ngự Sử chap 50 Ám Hành Ngự Sử chap 49 Ám Hành Ngự Sử chap 48 Ám Hành Ngự Sử chap 47 Ám Hành Ngự Sử chap 46 Ám Hành Ngự Sử chap 45 Ám Hành Ngự Sử chap 44 Ám Hành Ngự Sử chap 43 Ám Hành Ngự Sử chap 42 Ám Hành Ngự Sử chap 41 Ám Hành Ngự Sử chap 40 Ám Hành Ngự Sử chap 39 Ám Hành Ngự Sử chap 38 Ám Hành Ngự Sử chap 37 Ám Hành Ngự Sử chap 36 Ám Hành Ngự Sử chap 35 Ám Hành Ngự Sử chap 34 Ám Hành Ngự Sử chap 33 Ám Hành Ngự Sử chap 32 Ám Hành Ngự Sử chap 31 Ám Hành Ngự Sử chap 30 Ám Hành Ngự Sử chap 29 Ám Hành Ngự Sử chap 28 Ám Hành Ngự Sử chap 27 Ám Hành Ngự Sử chap 26 Ám Hành Ngự Sử chap 25 Ám Hành Ngự Sử chap 24 Ám Hành Ngự Sử chap 23 Ám Hành Ngự Sử chap 22 Ám Hành Ngự Sử chap 21 Ám Hành Ngự Sử chap 20 Ám Hành Ngự Sử chap 19 Ám Hành Ngự Sử chap 18 Ám Hành Ngự Sử chap 17 Ám Hành Ngự Sử chap 16 Ám Hành Ngự Sử chap 15 Ám Hành Ngự Sử chap 14 Ám Hành Ngự Sử chap 13 Ám Hành Ngự Sử chap 12 Ám Hành Ngự Sử chap 11 Ám Hành Ngự Sử chap 10 Ám Hành Ngự Sử chap 9 Ám Hành Ngự Sử chap 8 Ám Hành Ngự Sử chap 7 Ám Hành Ngự Sử chap 6 Ám Hành Ngự Sử chap 5 Ám Hành Ngự Sử chap 4 Ám Hành Ngự Sử chap 3 Ám Hành Ngự Sử chap 2 Ám Hành Ngự Sử chap 1