Akumetsu
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Horor , Action , Tragedy , Drama , Sci-fi , Psychological , Shounen , Comedy
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
22.472
Nội dung:
Nagasawa Shiina chỉ là một nữ sinh trung học bình thường. Khi công ty của cha mẹ cô bị phá sản, để phần nào kiếm tiền giúp bố mẹ trả các hóa đơn, cô đã bán mình làm gái mại dâm. Vào cái buổi đầu tiên tiếp khách, đã có một người đàn ông bí ẩn xuất hiện… và cô ấy cảm thấy hình như có biết người đàn ông đó.   Akumetsu là câu chuyện kể về Shou, là bạn cùng lớp của Nagasawa Shiina. Cậu cho rằng mình là người có quan điểm về công lí đúng đắn nhất, va mỗi khi hành động để bảo vệ công lí, cậu lại đeo chiếc mặt nạ và tự nhận mình là Akumetsu…
Share:
Akumetsu chapter 162 -end Akumetsu chapter 161 Akumetsu chapter 160 Akumetsu chapter 159 Akumetsu chapter 158 Akumetsu chapter 157 Akumetsu chapter 156 Akumetsu chapter 155 Akumetsu chapter 154 Akumetsu chapter 153 Akumetsu chapter 152 Akumetsu chapter 151 Akumetsu chapter 150 Akumetsu chapter 149 Akumetsu chapter 148 Akumetsu chapter 147 Akumetsu chapter 146 Akumetsu chapter 145 Akumetsu chapter 144 Akumetsu chapter 143 Akumetsu chapter 142 Akumetsu chapter 141 Akumetsu chapter 140 Akumetsu chapter 139 Akumetsu chapter 138 Akumetsu chapter 137 Akumetsu chapter 136 Akumetsu chapter 135 Akumetsu chapter 134 Akumetsu chapter 133 Akumetsu chapter 132 Akumetsu chapter 130 Akumetsu chapter 129 Akumetsu chapter 128 Akumetsu chapter 127 Akumetsu chapter 126 Akumetsu chapter 125 Akumetsu chapter 124 Akumetsu chapter 123 Akumetsu chapter 122 Akumetsu chapter 121 Akumetsu chapter 120 Akumetsu chapter 119 Akumetsu chapter 118 Akumetsu chapter 117 Akumetsu chapter 116 Akumetsu chapter 115 Akumetsu chapter 114 Akumetsu chapter 113 Akumetsu chapter 112 Akumetsu chapter 111 Akumetsu chapter 110 Akumetsu chapter 109 Akumetsu chapter 108 Akumetsu chapter 107 Akumetsu chapter 106 Akumetsu chapter 105 Akumetsu chapter 104 Akumetsu chapter 103 Akumetsu chapter 102 Akumetsu chapter 101 Akumetsu chapter 100 Akumetsu chapter 99 Akumetsu chapter 98 Akumetsu chapter 97 Akumetsu chapter 96 Akumetsu chapter 95 Akumetsu chapter 94 Akumetsu chapter 93 Akumetsu chapter 92 Akumetsu chapter 91 Akumetsu chapter 90 Akumetsu chapter 89 Akumetsu chapter 88 Akumetsu chapter 86 Akumetsu chapter 85 Akumetsu chapter 84 Akumetsu chapter 83 Akumetsu chapter 82 Akumetsu chapter 81 Akumetsu chapter 80 Akumetsu chapter 79 Akumetsu chapter 78 Akumetsu chapter 77 Akumetsu chapter 76 Akumetsu chapter 75 Akumetsu chapter 74 Akumetsu chapter 73 Akumetsu chapter 72 Akumetsu chapter 71 Akumetsu chapter 70 Akumetsu chapter 69 Akumetsu chapter 68 Akumetsu chapter 67 Akumetsu chapter 66 Akumetsu chapter 65 Akumetsu chapter 64 Akumetsu chapter 63 Akumetsu chapter 62 Akumetsu chapter lỗi Akumetsu chapter 61 Akumetsu chapter 60 Akumetsu chapter 59 Akumetsu chapter 58 Akumetsu chapter 57 Akumetsu chapter 56 Akumetsu chapter 55 Akumetsu chapter 54 Akumetsu chapter 53 Akumetsu chapter 52 Akumetsu chapter 51 Akumetsu chapter 50 Akumetsu chapter 49 Akumetsu chapter 48 Akumetsu chapter 47 Akumetsu chapter 46 Akumetsu chapter 45 Akumetsu chapter 44 Akumetsu chapter 43 Akumetsu chapter 42 Akumetsu chapter 41 Akumetsu chapter 40 Akumetsu chapter 39 Akumetsu chapter 38 Akumetsu chapter 37 Akumetsu chapter 36 Akumetsu chapter 35 Akumetsu chapter 34 Akumetsu chapter 33 Akumetsu chapter 32 Akumetsu chapter 31 Akumetsu chapter 30 Akumetsu chapter 29 Akumetsu chapter 28 Akumetsu chapter 27 Akumetsu chapter 26 Akumetsu chapter 25 Akumetsu chapter 24 Akumetsu chapter 23 Akumetsu chapter 22 Akumetsu chapter 21 Akumetsu chapter 20 Akumetsu chapter 19 Akumetsu chapter 18 Akumetsu chapter 17 Akumetsu chapter 16 Akumetsu chapter 15 Akumetsu chapter 14 Akumetsu chapter 13 Akumetsu chapter 12 Akumetsu chapter 11 Akumetsu chapter 10 Akumetsu chapter 9 Akumetsu chapter 8 Akumetsu chapter 7 Akumetsu chapter 6 Akumetsu chapter 5 Akumetsu chapter 4 Akumetsu chapter 3 Akumetsu chapter 2 Akumetsu chapter 1