Air Gear
Tác giả:
Oh! Great
Thể loại:
Action , Comedy , Ecchi , Harem , Romance , Sci-fi , Shounen , Sports , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
28.178
Nội dung:
Itsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là " khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch ". Ikki là nhà lãnh đạo của thanh niên băng nhóm tên là "East Side Gunz". Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki tình cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các "mạnh thường quân" của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest. Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đã trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ còn tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Trecks.
Share:
Air Gear chap 357 [end] Air Gear chap 356 Air Gear chap 355 Air Gear chap 354: Air Gear chap 353 Air Gear chap 352: Air Gear chap 351: Air Gear chap 350 Air Gear chap 349: Air Gear chap 348: Air Gear chap 347 Air Gear chap 346: Air Gear chap 345 Air Gear chap 344: Air Gear chapter 343 Air Gear chapter 342 Air Gear chap 341: Air Gear chap 340: Air Gear chap 339 Air Gear chap 338: Air Gear chap 337: Air Gear chap 336: Air Gear chap 335 Air Gear chap 334: Air Gear chap 333: Air Gear chap 332: Air Gear chap 331: Air Gear chap 330: Air Gear chap 329: Air Gear chap 328: Air Gear chap 327 Air Gear chap 326 Air Gear chap 325 Air Gear chap 324 Air Gear chap 323 Air Gear chap 322 Air Gear chap 321 Air Gear chap 320 Air Gear chap 319: Air Gear chap 318 Air Gear chap 317: Air Gear chap 316: Air Gear chap 315: Air Gear chap 314: Air Gear chap 313: Air Gear chap 312: Air Gear chap 311: Air Gear chap 310: Air Gear chap 309: Air Gear chap 308: Air Gear chap 307: Air Gear chap 306: Air Gear chap 305: Air Gear chap 304: Air Gear chap 303: Air Gear chap 302: Air Gear chap 301: Air Gear chap 300: Air Gear chap 299: Air Gear chap 298: Air Gear chap 297: Air Gear chap 296: Air Gear chap 295: Air Gear chap 294: Air Gear chap 293: Air Gear chap 292: Air Gear chap 291: Air Gear chap 290: Air Gear chap 289: Air Gear chap 288 Air Gear chap 287 Air Gear chap 286 Air Gear chap 285 Air Gear chap 284: Air Gear chap 283: Air Gear chap 282 Air Gear chap 281 Air Gear chap 280 Air Gear chap 279 Air Gear chap 278 Air Gear chap 277 Air Gear chap 276 Air Gear chap 275 Air Gear chap 274 Air Gear chap 273 Air Gear chap 272 Air Gear chap 271 Air Gear chap 270 Air Gear chap 269 Air Gear chap 268 Air Gear chap 267 Air Gear chap 266 Air Gear chap 265 Air Gear chap 264 Air Gear chap 263 Air Gear chap 262 Air Gear chap 261 Air Gear chap 260 Air Gear chap 259 Air Gear chap 258 Air Gear chap 257 Air Gear chap 256 Air Gear chap 255 Air Gear chap 254 Air Gear chap 253 Air Gear chap 252 Air Gear chap 251 Air Gear chap 250 Air Gear chap 249 Air Gear chap 248 Air Gear chap 247 Air Gear chap 246 Air Gear chap 245 Air Gear chap 244 Air Gear chap 243 Air Gear chap 242 Air Gear chap 241 Air Gear chap 240 Air Gear chap 239 Air Gear chap 238 Air Gear chap 237 Air Gear chap 236 Air Gear chap 235 Air Gear chap 234 Air Gear chap 233 Air Gear chap 232 Air Gear chap 231 Air Gear chap 230 Air Gear chap 229 Air Gear chap 228 Air Gear chap 227 Air Gear chap 226 Air Gear chap 225 Air Gear chap 224 Air Gear chap 223 Air Gear chap 222 Air Gear chap 221 Air Gear chap 220 Air Gear chap 219 Air Gear chap 218 Air Gear chap 217 Air Gear chap 216 Air Gear chap 215 Air Gear chap 214 Air Gear chap 213 Air Gear chap 212 Air Gear chap 211 Air Gear chap 210 Air Gear chap 209 Air Gear chap 208 Air Gear chap 207 Air Gear chap 206 Air Gear chap 205 Air Gear chap 204 Air Gear chap 203 Air Gear chap 202 Air Gear chap 201 Air Gear chap 200 Air Gear chap 199 Air Gear chap 198 Air Gear chap 197 Air Gear chap 196 Air Gear chap 195 Air Gear chap 194 Air Gear chap 193 Air Gear chap 192 Air Gear chap 191 Air Gear chap 190 Air Gear chap 189 Air Gear chap 188 Air Gear chap 187 Air Gear chap 186 Air Gear chap 185 Air Gear chap 184 Air Gear chap 183 Air Gear chap 182 Air Gear chap 181 Air Gear chap 180 Air Gear chap 179 Air Gear chap 178 Air Gear chap 177 Air Gear chap 176 Air Gear chap 175 Air Gear chap 174 Air Gear chap 173 Air Gear chap 172 Air Gear chap 171 Air Gear chap 170 Air Gear chap 169 Air Gear chap 168 Air Gear chap 167 Air Gear chap 166 Air Gear chap 165 Air Gear chap 164 Air Gear chap 163 Air Gear chap 162 Air Gear chap 161 Air Gear chap 160 Air Gear chap 159 Air Gear chap 158 Air Gear chap 157 Air Gear chap 156 Air Gear chap 155 Air Gear chap 154 Air Gear chap 153 Air Gear chap 152 Air Gear chap 151 Air Gear chap 150 Air Gear chap 149 Air Gear chap 148 Air Gear chap 147 Air Gear chap 146 Air Gear chap 145 Air Gear chap 144 Air Gear chap 143 Air Gear chap 142 Air Gear chap 141 Air Gear chap 140 Air Gear chap 139 Air Gear chap 138 Air Gear chap 137 Air Gear chap 136 Air Gear chap 135 Air Gear chap 134 Air Gear chap 133 Air Gear chap 132 Air Gear chap 131 Air Gear chap 130 Air Gear chap 129 Air Gear chap 128 Air Gear chap 127 Air Gear chap 126 Air Gear chap 125 Air Gear chap 124 Air Gear chap 123 Air Gear chap 122 Air Gear chap 121 Air Gear chap 120 Air Gear chap 119 Air Gear chap 118 Air Gear chap 117 Air Gear chap 116 Air Gear chap 115 Air Gear chap 114 Air Gear chap 113 Air Gear chap 112 Air Gear chap 111 Air Gear chap 110 Air Gear chap 109 Air Gear chap 108 Air Gear chap 107 Air Gear chap 106 Air Gear chap 105 Air Gear chap 104 Air Gear chap 103 Air Gear chap 102 Air Gear chap 101 Air Gear chap 100 Air Gear chap 099 Air Gear chap 098 Air Gear chap 097 Air Gear chap 096 Air Gear chap 095 Air Gear chap 094 Air Gear chap 093 Air Gear chap 092 Air Gear chap 091 Air Gear chap 090 Air Gear chap 089 Air Gear chap 088 Air Gear chap 087 Air Gear chap 086 Air Gear chap 085 Air Gear chap 084 Air Gear chap 083 Air Gear chap 082 Air Gear chap 081 Air Gear chap 080 Air Gear chap 079 Air Gear chap 078 Air Gear chap 077 Air Gear chap 076 Air Gear chap 075 Air Gear chap 074 Air Gear chap 073 Air Gear chap 072 Air Gear chap 071 Air Gear chap 070 Air Gear chap 069 Air Gear chap 068 Air Gear chap 067 Air Gear chap 066 Air Gear chap 065 Air Gear chap 064 Air Gear chap 063 Air Gear chap 062 Air Gear chap 061 Air Gear chap 060 Air Gear chap 059 Air Gear chap 058 Air Gear chap 057 Air Gear chap 056 Air Gear chap 055 Air Gear chap 054 Air Gear chap 053 Air Gear chap 052 Air Gear chap 051 Air Gear chap 050 Air Gear chap 049 Air Gear chap 048 Air Gear chap 047 Air Gear chap 046 Air Gear chap 045 Air Gear chap 044 Air Gear chap 043 Air Gear chap 042 Air Gear chap 041 Air Gear chap 040 Air Gear chap 039 Air Gear chap 038 Air Gear chap 037 Air Gear chap 036 Air Gear chap 035 Air Gear chap 034 Air Gear chap 033 Air Gear chap 032 Air Gear chap 031 Air Gear chap 030 Air Gear chap 029 Air Gear chap 028 Air Gear chap 027 Air Gear chap 026 Air Gear chap 025 Air Gear chap 024 Air Gear chap 023 Air Gear chap 022 Air Gear chap 021 Air Gear chap 020 Air Gear chap 019 Air Gear chap 018 Air Gear chap 017 Air Gear chap 016 Air Gear chap 015 Air Gear chap 014 Air Gear chap 013 Air Gear chap 012 Air Gear chap 011 Air Gear chap 010 Air Gear chap 009 Air Gear chap 008 Air Gear chap 007 Air Gear chap 006 Air Gear chap 005 Air Gear chap 004 Air Gear chap 003 Air Gear chap 002 Air Gear chap 001