20th Century Boys
Tác giả:
Urasawa Naoki
Thể loại:
Action , Adventure , Truyện COMICVN.NET  , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
32.124
Nội dung:
Làm người lớn, với những trách nhiệm, gánh nặng và khó khăn, quả là không dễ. Endou Kenji chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình để nuôi mẹ và con gái của người chị mất tích, cố đến nỗi anh dường như quên đi những ước mơ, hoài bão tươi đẹp mình từng có. Cho đến một ngày mọi chuyện thay đổi, bắt đầu bằng cái chết kì lạ của một người bạn thuở ấu thơ rồi dẫn đến những sự kiện lạ lùng có điểm kết là một biểu tượng mà chính anh đã cùng những người bạn của mình tạo ra. Những kí ức trở về kèm theo mối lo sợ bao trùm khi câu truyện cổ tích mà những đứa trẻ nghĩ ra giờ lại biến thành cơn ác mộng của nhân loại. Chính trong hoàn cảnh đó, Kenji và những người bạn đã đưa ra sự lựa chọn mà họ đã từng đồng ý với nhau từ khi còn đi học: "Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới". Nó như câu trả lời chưa thoả đáng cho câu hỏi "không biết vì chúng tôi là người lớn nên mới mong ước được trở lại những ngày ấy hay chính chúng tôi hồi ấy sẽ cười nhạo khi nhìn thấy chúng tôi bây giờ." 20th Century Boys không chỉ là một câu truyện về một cuộc chiến mà nó còn là một chuỗi những triết lí làm người.
Share:
20th Century Boys chapter 249 20th Century Boys chapter 248 20th Century Boys chapter 247 20th Century Boys chapter 246 20th Century Boys chapter 245 20th Century Boys chapter 244 20th Century Boys chapter 243 20th Century Boys chapter 242 20th Century Boys chapter 241 20th Century Boys chapter 240 20th Century Boys chapter 239 20th Century Boys chapter 238 20th Century Boys chapter 237 20th Century Boys chapter 236 20th Century Boys chapter 235 20th Century Boys chapter 234 20th Century Boys chapter 233 20th Century Boys chapter 232 20th Century Boys chapter 231 20th Century Boys chapter 230 20th Century Boys chapter 229 20th Century Boys chapter 228 20th Century Boys chapter 227 20th Century Boys chapter 226 20th Century Boys chapter 225 20th Century Boys chapter 224 20th Century Boys chapter 223 20th Century Boys chapter 222 20th Century Boys chapter 221 20th Century Boys chapter 220 20th Century Boys chapter 219 20th Century Boys chapter 218 20th Century Boys chapter 217 20th Century Boys chapter 216 20th Century Boys chapter 215 20th Century Boys chapter 214 20th Century Boys chapter 213 20th Century Boys chapter 212 20th Century Boys chapter 211 20th Century Boys chapter 209 20th Century Boys chapter 208 20th Century Boys chapter 207 20th Century Boys chapter 206 20th Century Boys chapter 205 20th Century Boys chapter 204 20th Century Boys chapter 203 20th Century Boys chapter 202 20th Century Boys chapter 201 20th Century Boys chapter 200 20th Century Boys chapter 199 20th Century Boys chapter 198 20th Century Boys chapter 197 20th Century Boys chapter 196 20th Century Boys chapter 195 20th Century Boys chapter 194 20th Century Boys chapter 193 20th Century Boys chapter 192 20th Century Boys chapter 191 20th Century Boys chapter 190 20th Century Boys chapter 189 20th Century Boys chapter 188 20th Century Boys chapter 187 20th Century Boys chapter 186 20th Century Boys chapter 185 20th Century Boys chapter 184 20th Century Boys chapter 183 20th Century Boys chapter 182 20th Century Boys chapter 181 20th Century Boys chapter 180 20th Century Boys chapter 179 20th Century Boys chapter 178 20th Century Boys chapter 177 20th Century Boys chapter 176 20th Century Boys chapter 175 20th Century Boys chapter 174 20th Century Boys chapter 173 20th Century Boys chapter 172 20th Century Boys chapter 171 20th Century Boys chapter 170 20th Century Boys chapter 169 20th Century Boys chapter 168 20th Century Boys chapter 167 20th Century Boys chapter 166 20th Century Boys chapter 165 20th Century Boys chapter 164 20th Century Boys chapter 163 20th Century Boys chapter 162 20th Century Boys chapter 161 20th Century Boys chapter 160 20th Century Boys chapter 159 20th Century Boys chapter 158 20th Century Boys chapter 157 20th Century Boys chapter 156 20th Century Boys chapter 155 20th Century Boys chapter 154 20th Century Boys chapter 153 20th Century Boys chapter 152 20th Century Boys chapter 151 20th Century Boys chapter 150 20th Century Boys chapter 149 20th Century Boys chapter 148 20th Century Boys chapter 147 20th Century Boys chapter 146 20th Century Boys chapter 145 20th Century Boys chapter 144 20th Century Boys chapter 143 20th Century Boys chapter 142 20th Century Boys chapter 141 20th Century Boys chapter 140 20th Century Boys chapter 139 20th Century Boys chapter 138 20th Century Boys chapter 137 20th Century Boys chapter 136 20th Century Boys chapter 135 20th Century Boys chapter 134 20th Century Boys chapter 133 20th Century Boys chapter 132 20th Century Boys chapter 131 20th Century Boys chapter 130 20th Century Boys chapter 129 20th Century Boys chapter 128 20th Century Boys chapter 127 20th Century Boys chapter 126 20th Century Boys chapter 125 20th Century Boys chapter 124 20th Century Boys chapter 123 20th Century Boys chapter 122 20th Century Boys chapter 121 20th Century Boys chapter 120 20th Century Boys chapter 119 20th Century Boys chapter 118 20th Century Boys chapter 117 20th Century Boys chapter 116 20th Century Boys chapter 115 20th Century Boys chapter 114 20th Century Boys chapter 113 20th Century Boys chapter 112 20th Century Boys chapter 111 20th Century Boys chapter 110 20th Century Boys chapter 109 20th Century Boys chapter 108 20th Century Boys chapter 107 20th Century Boys chapter 106 20th Century Boys chapter 105 20th Century Boys chapter 104 20th Century Boys chapter 103 20th Century Boys chapter 102 20th Century Boys chapter 101 20th Century Boys chapter 100 20th Century Boys chapter 99 20th Century Boys chapter 98 20th Century Boys chapter 97 20th Century Boys chapter 96 20th Century Boys chapter 95 20th Century Boys chapter 94 20th Century Boys chapter 93 20th Century Boys chapter 92 20th Century Boys chapter 91 20th Century Boys chapter 90 20th Century Boys chapter 89 20th Century Boys chapter 88 20th Century Boys chapter 87 20th Century Boys chapter 86 20th Century Boys chapter 85 20th Century Boys chapter 84 20th Century Boys chapter 83 20th Century Boys chapter 82 20th Century Boys chapter 81 20th Century Boys chapter 80 20th Century Boys chapter 79 20th Century Boys chapter 78 20th Century Boys chapter 77 20th Century Boys chapter 76 20th Century Boys chapter 75 20th Century Boys chapter 74 20th Century Boys chapter 73 20th Century Boys chapter 72 20th Century Boys chapter 71 20th Century Boys chapter 70 20th Century Boys chapter 69 20th Century Boys chapter 68 20th Century Boys chapter 67 20th Century Boys chapter 66 20th Century Boys chapter 65 20th Century Boys chapter 64 20th Century Boys chapter 63 20th Century Boys chapter 62 20th Century Boys chapter 61 20th Century Boys chapter 60 20th Century Boys chapter 59 20th Century Boys chapter 58 20th Century Boys chapter 57 20th Century Boys chapter 56 20th Century Boys chapter 55 20th Century Boys chapter 54 20th Century Boys chapter 53 20th Century Boys chapter 52 20th Century Boys chapter 51 20th Century Boys chapter 50 20th Century Boys chapter 49 20th Century Boys chapter 48 20th Century Boys chapter 47 20th Century Boys chapter 46 20th Century Boys chapter 45 20th Century Boys chapter 44 20th Century Boys chapter 43 20th Century Boys chapter 42 20th Century Boys chapter 41 20th Century Boys chapter 40 20th Century Boys chapter 39 20th Century Boys chapter 38 20th Century Boys chapter 37 20th Century Boys chapter 36 20th Century Boys chapter 35 20th Century Boys chapter 34 20th Century Boys chapter 33 20th Century Boys chapter 32 20th Century Boys chapter 31 20th Century Boys chapter 30 20th Century Boys chapter 29 20th Century Boys chapter 28 20th Century Boys chapter 27 20th Century Boys chapter 26 20th Century Boys chapter 25 20th Century Boys chapter 24 20th Century Boys chapter 23 20th Century Boys chapter 22 20th Century Boys chapter 21 20th Century Boys chapter 20 20th Century Boys chapter 19 20th Century Boys chapter 18 20th Century Boys chapter 17 20th Century Boys chapter 16 20th Century Boys chapter 15 20th Century Boys chapter 14 20th Century Boys chapter 13 20th Century Boys chapter 12 20th Century Boys chapter 11 20th Century Boys chapter 10 20th Century Boys chapter 9 20th Century Boys chapter 8 20th Century Boys chapter 7 20th Century Boys chapter 6 20th Century Boys chapter 5 20th Century Boys chapter 4 20th Century Boys chapter 3 20th Century Boys chapter 2 20th Century Boys chapter 1