13 Club
Tác giả:
Shihira Tatsuya
Thể loại:
Action , Adventure , Horror , Psychological , Sci-fi , Slice of Life
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
1.689
Nội dung:
Nếu có thể biết trước - dù chỉ một chút thôi - những điều sắp xảy ra ở tương lai, bạn sẽ làm gì?
Share: